In het kader van het dossier 'Zomer voor Starters ' presenteert Bizcover tot in oktober artikels om starters te vergezellen op hun weg naar succes. Na de eerste twee hoofdstukken rond het vinden en het valideren van uw businessidee, gaan we vandaag dieper in op het opstellen van uw businessplan. Een goed draaiende onderneming is immers gebaseerd op een solide businessplan (of ondernemingsplan).

Businessplan schrijven? Zeven belangrijke vragen vooraf!

1. Hoe groot is uw potentiële markt?

Uw onderneming heeft meer slaagkansen als ze een oplossing aanreikt voor een bestaand probleem. Probeer op voorhand te achterhalen of uw plannen inspelen op een duidelijke behoefte. Stel nadien uw idee beknopt voor in uw omgeving. Daarmee krijgt u alvast een beeld van de eerste reacties, en kunt u uw plannen nog bijsturen als dat nodig is.

2. Wie is uw doelgroep?

Wie is uw ideale klant? Beschrijf leeftijd, achtergrond, woonplaats en koopgedrag van uw potentiële klanten. Verzamel alle gegevens die hen typeren en die ervoor zullen zorgen dat ze klant worden bij u. In het begin is het goed om uw doelgroep wat te beperken. Het is eenvoudiger om een trouw klantenbestand op te bouwen in één regio, dan dat u met te veel zaken tegelijk bezig bent omdat u een te groot publiek wilt bereiken. Evalueer de grootte van uw markt voor u uw doelgroep onder de loep neemt!

3. Tot welke markt richt u zich?

Lokaal, nationaal, internationaal? Vat alle elementen samen die u het antwoord op deze vraag bezorgen. Marktonderzoeken, research ter plaatse, … Verzamel zoveel mogelijk gegevens. Uw activiteiten kunnen bijvoorbeeld inspelen op een behoefte die nog gecreëerd moet worden. In ieder geval, zorg ervoor dat uw plannen concreet zijn: hoeveel mensen willen betalen voor uw product of dienst?

4. Wat onderscheidt u van de concurrentie?

Hoe gaat u zich differentiëren? En hoe wilt u uw idee promoten? Neem de tijd om deze vraag te beantwoorden! Zoek uit wat u anders maakt dan de concurrentie en speel dat duidelijk uit. Vertaal uw originaliteit in een begrijpelijke boodschap voor de consument. Ga ook na of u zich in een groeiende of een verzadigde markt lanceert. Ook dit bepaalt het potentieel van uw project.

5. Hoeveel wil uw klant betalen?

Leg een redelijke prijs vast voor uw doelgroep. Belangrijk daarbij is dat u de waarde van uw product inschat als de oplossing voor een bepaald probleem. Zorg ervoor dat de prijs die u vastlegt u rendabel houdt op lange termijn. En creëer voldoende toegevoegde waarde om uw tarief te rechtvaardigen. Wees niet bang van een hoge prijs! Goedkoop is geen teken van kwaliteit. Integendeel, het kan uw product of dienst degraderen.

6. Wat zijn uw financiële bronnen?

Vraag gerust inlichtingen bij andere ondernemers. Maak een overzicht van alle vaste en variabele kosten die bij uw opstart komen kijken: materieel, huur, lonen, grondstoffen, ... Bekijk nadien of u aanspraak kunt maken op bestaande financiële bronnen, zoals een subsidie of een lening. Voorzie daarbij altijd een financiële reserve die gelijk is aan drie tot zes maanden van al uw uitgaven, privé én professioneel.

7. Wat is de ideale timing?

Een lijst maken met uw leveranciers en de beste voorwaarden bedingen, uw certificaat behalen om toegang te krijgen tot het beroep, u inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ... De verschillende stappen om uw onderneming op te starten zijn talrijk. Maak vooraf een kalender met alles wat u voor, tijdens en na uw opstart in orde moet brengen. Zo hebt u een duidelijke tijdlijn en kunt u de ideale datum voor uw opstart prikken!

Aan de slag met uw businessplan

Kunt u de zeven vragen hierboven beantwoorden? Dan is het tijd om al die informatie in een businessplan te gieten. Deze templates voor een business- en financieel plan loodsen u erdoorheen. Veel succes!

Infographie voor een succesvol businessplan