Startende ondernemers zoeken uiteraard naar manieren om hun bedrijf zo goed mogelijk te beschermen. Geen makkelijke opdracht in een complexe verzekeringswereld! David Panagiotidis, expert op het vlak van professionele verzekeringen, laat zijn licht schijnen over dit onderwerp. 

Onmisbare verzekeringen voor starters en toekomstige starters

Wanneer u een activiteit opstart, moet u, al naargelang uw beroep, diverse verzekeringen afsluiten. Zoals iedere andere bestuurder zal een starter bijvoorbeeld zijn voertuig moeten beschermen met een aansprakelijkheidsverzekering van het type BA Auto. Een ondernemer in de horeca van zijn kant zal verplicht zijn om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en een attest te bezorgen aan de gemeentelijke overheid. 

David Panagiotidis: 'Iedere starter heeft een eigen profiel en specifieke behoeften op het vlak van verzekeringen. Wat is mijn situatie? Wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn prioriteiten? Dat zijn de vragen die u zich moet stellen voor het juiste evenwicht tussen enerzijds de vaste kosten van uw onderneming die u zo laag mogelijk wilt houden en anderzijds uw bescherming die u zo hoog mogelijk wilt. Ik raad een starter ook aan om in de eerste plaats en vóór al het andere, zichzelf te verzekeren'. Voor elke zelfstandige is het immers uitermate belangrijk aanspraak te kunnen maken op een inkomstenbron bij ziekte, invaliditeit of overlijden.

En als mijn activiteit groeit?

Als een starter succes boekt, zal hij wellicht het plan opvatten om personeel aan te werven. Hij is dan ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Maar er is niet enkel dit wettelijke luik. Vandaar het grote belang dat David Panagiotidis hecht aan de relatie tussen een starter en zijn verzekeringsadviseur: ‘Een zelfstandige heeft een gesprekspartner nodig die zijn verwachtingen begrijpt en de evolutie van zijn activiteit opvolgt. Zeker een starter mag niet aarzelen om een proactieve houding aan te nemen en elke verandering in zijn persoonlijk leven of in zijn bedrijf te melden. Zo zal hij nauwkeurig advies kunnen krijgen en een optimale bescherming kunnen genieten.’

Verzekeringen voor mijn toekomst en mijn pensioen?

Een starter is vaak heel gefocust op zijn dagelijkse activiteiten. Dat mag hem evenwel niet verhinderen om ook al te denken aan zijn verdere toekomst en zijn pensioen te beschermen. Een verzekeringstussenpersoon speelt ook op dat vlak een adviserende rol, beklemtoont David Panagiotidis: 'Voor zelfstandigen is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) de meest voordelige formule. Naargelang hun situatie raad ik ondernemingen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) of een combinatie van het VAPZ en de IPT aan.' Die keuzemogelijkheid heeft haar belang waardoor iedereen de formule kan kiezen die het best overeenkomt met zijn of haar verwachtingen en behoeften.

De beste tips van de deskundige

  1. Bescherm in de eerste plaats uzelf.
  2. Denk ook aan de vaste kosten die al van bij de start samenhangen met uw activiteit. Maak dus de juiste keuzes op verzekeringsgebied waardoor die kosten beperkt blijven en uw bedrijf niet afgeremd wordt door onnodige vaste kosten.
  3. Laat u regelmatig en structureel opvolgen door een verzekeringsadviseur. Zo krijgt u persoonlijk advies dat afgestemd is op de evolutie van uw activiteit.

Een voordelige verzekeringsformule?

Bij de professionele verzekeringen kwamen er een aantal innovatieve producten bij. Zo kunnen starters bijvoorbeeld verschillende schadeverzekeringscontracten samenbrengen in één enkel dossier. David Panagiotidis: 'Deze formule heeft minstens drie voordelen. Eerst en vooral geniet u kortingen bij uw inschrijving en tijdens de volledige looptijd van uw contract. Bovendien kunt u de betaling van uw verzekeringspremie gratis spreiden. Tot slot geniet u als trouwe klant 12,5% korting op het bedrag van uw premie en dat al vanaf het einde van het tweede contractjaar.'