Hoe begin ik er aan? Wordt het een bvba of een nv? Hoeveel startkapitaal heb ik nodig? En wat met personeel? In dit praktisch overzicht zetten we de algemene zaken voor u op een rij.

De meesten starters weten dat een diploma bedrijfsbeheer' een vereiste is om zelf een eigen bedrijf op te richten. Voor sommige gereglementeerde beroepen zijn evenwel bijkomende kwalificaties nodig.

U moet ook meerderjarig zijn en burger zijn van een van de Europese lidstaten. Bent u afkomstig van een land daarbuiten, dan moet u een werkvergunning hebben. Meer daarover lees je op de website van de FOD Economie.

1. Kies een ondernemingsvorm

Uw eerste beslissing als starter is of u een eenmanszaak of een vennootschap wilt opstarten. Beide vormen heb hun voordelen. Een eenmanszaak is eenvoudiger om op te richten. Er is ook geen minimumkapitaal voor nodig. U hebt dus een minder zware structuur: weinig kosten, nauwelijks formaliteiten en een enkele boekhouding. En fiscaal vallen al uw inkomsten onder de personenbelasting.

Bij een vennootschap is dan weer alleen het geïnvesteerde kapitaal aansprakelijk. U hebt hier een iets zwaardere structuur: oprichtingskosten, verplicht minimumkapitaal, de tussenkomst van een notaris, een financieel plan, de redactie van statuten, een verslag van een bedrijfsrevisor. En fiscaal zijn de inkomsten in uw vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De meeste startende ondernemers kiezen ervoor eerst zelfstandige te zijn maar misschien past een andere ondernemingsvorm wel beter bij het type van onderneming dat u wilt opzetten. Advies hierover kunt u inwinnen bij uw boekhouder of het ondernemersloket. Moet u beslist doen.

2. Maak een businessplan en een financieel plan

In uw businessplan beschrijft u uw project, doet u aan marktonderzoek, analyseert u de omgeving, commercialiseert u uw idee en stelt u ook de organisatie van het bedrijf voor.

In uw financieel plan vertelt u hoe u uw project gaat financieren.

Kies bij deze stap een boekhouder. Ga met twee of drie boekhouders praten: een kennismakingsgesprek is normaal gezien gratis. Kies een goede, een boekhouder speelt een sleutelrol bij de opstart van uw onderneming. En bespaar er niet op. Een boekhouder die grondig te werk gaat, zal u elk jaar opnieuw een veelvoud van dat bedrag opleveren.

3. Open een professionele zichtrekening

Elke onderneming in België, eenmanszaak of vennootschap, moet een rekeningnummer hebben bij een Belgische financiële instelling.

Dit rekeningnummer vermeldt u op alle handelsdocumenten: facturen, brieven, nota’s... Deze rekening is het best volledig gescheiden van de privérekening.

Als u kiest voor de vennootschap als ondernemingsvorm, moet u bij deze stap een schriftelijke oprichtingsakte opstellen.

U moet dan ook de akte neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de akte registreren bij een registratiekantoor van de FOD Financiën en ze laten registreren en publiceren in het Belgisch Staatsblad.

4. Ga langs bij het ondernemingsloket en…

  • Vraag een ondernemingsnummer aan:

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Op de vraag wie zich precies moet inschrijven, kan de FOD Economie eveneens  antwoorden

  • Activeer uw btw-nummer:

Als uw onderneming btw-plichtig is moet u een btw-nummer aanvragen.

5. Sluit aan bij een sociaal secretariaat en een ziekenfonds

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een kas voor sociale zekerheid en bij een ziekenfonds voor zelfstandigen.

U kunt beide volledig vrij kiezen, maar uw aansluiting moet een feit zijn op de dag dat u van start gaat. Van haar kant verzekert het ziekenfonds u en uw gezin tegen de grote en kleinere risico's.

Zult u uw zelfstandige activiteit uitoefenen onder vennootschapsvorm, dan moet u zich eveneens inschrijven bij een sociaal secretariaat en bij een ziekenfonds. Elk sociaal secretariaat kan u daarover informeren en u gericht advies geven. Op Belgium.be vindt u meer informatie over de officiële instanties.

6. Sluit de nodige verzekeringen af

Als ondernemer loopt u verschillende risico's: ziekte, arbeidsongevallen, brand in uw bedrijfslokalen enzovoort. De verzekeringen die zekerheid bieden aan uzelf, uw personeel en uw bedrijfsvoering zijn uiteraard heel belangrijk.

Sommige verzekeringen zijn bovendien wettelijk verplicht, zoals bv. een arbeidsongevallenverzekering voor wie met personeel werkt. Neem beslist contact op met uw bank die u de nodige informatie zal bezorgen.

7. Werf personeel aan

Gaat u werken met personeel? Neemt u mensen in dienst in uw zaak? U kunt het zichzelf makkelijk(er) maken door aan te werven via interimkantoren, stages, studentenarbeid of via bijvoorbeeld de VDAB. Kijk ook eens rond in uw netwerk of in uw contacten op sociale media. Zorg in ieder geval dat uw vacaturetekst een zo duidelijk mogelijk profiel schetst van de kandidaat die u voor ogen staat.

Naast de rekrutering hebt u uiteraard nog een gevulde agenda. U moet nadenken over het tewerkstellingscontract en de administratie die daarmee gepaard gaat: loonvoorwaarden, wat te doen bij ziekte, wat bij afwezigheden door vakantie enz.

Het sociaal secretariaat kan u ook helpen met de inschatting van de kosten voor extra personeel door op bais van uw situatie een simulatie te maken

Klaar? Dan is uw eigen zaak opgestart! Nu kunt u op zoek naar klanten en opdrachtgevers. Een niet te onderschatten taak als starter. Want een gebrek aan klanten of orders betekent geen inkomsten.

Zeker in de eerste jaren valt of staat een onderneming met het aantal klanten of opdrachtgevers dat het weet binnen te halen.

Gelukkig lokt een nieuwe zaak sowieso klanten en groeit uw zakelijke netwerk in het begin het snelst.