Start u uw eigen onderneming op en bent u nog op zoek naar extra financiering? Of hebt u een vriend, kennis of familielid die u een financieel duwtje in de rug wil geven? Wilt u een combinatie van een eenvoudig, goedkoop krediet en een fiscaal interessante particuliere belegging? Dan is de Winwinlening exact wat u zoekt!

De Winwinlening maakt het zelfstandige ondernemers  mogelijk om hun activiteit op te starten of verder te ontwikkelen. Ze bouwt een brug tussen ondernemers en investeerders. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Iedereen wint erbij, dat is het principe van de Winwinlening. Het is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar waar voor elke partij voordelen aan vast hangen:

  • Als ondernemer biedt de Winwinlening de kans om op een eenvoudige en goedkope manier kapitaal te vinden. De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125%. U kunt maximaal 200.000 euro ontlenen van verschillende kredietgevers.
  • Als particuliere kredietgever krijgt u een jaarlijkse belastingkorting van 2.5% op het gemiddelde openstaande kapitaal. Elke kredietgever kan maximum 50.000 euro krediet verlenen.
  • Als de kredietnemer de kredietgever niet kan terugbetalen, dan krijgt de kredietgever 30% van het verschuldigde bedrag terug via een éénmalige belastingvermindering.

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking.

De kredietgever is een particulier. Een aantal voorwaarden moeten hierbij gerespecteerd worden:

  • De kredietgever kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer of van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap.
  • De kredietgever mag zelf ook niet de zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn.

Deze lening maakt deel uit van een reeks producten die Participatiemaatschappij Vlaanderen aanbiedt als steunmaatregelen voor ondernemingen en starters in Vlaanderen. Het initiatief loopt al een aantal jaren en kent een groeiend succes. Ruim 50% van de Winwinleningen wordt toegekend aan starters.

U kunt de Winwinlening gemakkelijk online simuleren of aanvragen op winwinlening.be.

Vanaf 2016 zal het Waals Gewest een gelijkaardig project opstarten.