Hoe een spaar- en beleggingslogica creëren in overeenstemming met uw traject als ondernemer? Ziehier enkele waardevolle raadgevingen toegelicht door Kenan Tabakovic, productspecialist bij BNP Paribas Fortis.

Het belang van sparen

Een goed begin van een weloverwogen sparen is uw huidige kosten verminderen, niet altijd een gemakkelijke oefening maar essentieel omdat sparen het fundament is waarop de ondernemer kan rekenen bij onvoorziene omstandigheden. Dit ‘vangnet’ moet volstaan:  het bedrag hangt met name af van uw verwachte inkomende en uitgaande geldstromen, uw plannen, of de verzekeringen die u hebt. Als u niet zeker bent van het spaarbedrag dat u dient te voorzien, dan kan uw bankadviseur u helpen om dit te becijferen in functie van uw situatie.

Een interessant pensioen samenstellen met 3 pijlers

De 1e pijler

De eerste pijler van het pensioen is het wettelijke pensioen van de zelfstandigen. Dit krijgt vaak de kritiek als ‘te mager’, maar er bestaan echter verschillende fiscaal interessante hulpmiddelen voor ondernemers om de kloof te overbruggen tussen het wettelijke pensioen en de levensstandaard die u wilt behouden.

De 2e pijler

Het is voordelig om een aanvullend pensioen van de 2e pijler op te bouwen. Het ligt binnen het bereik van elke ondernemer, in de hoedanigheid van zelfstandige fysieke persoon of als bedrijfsleider.

  • Als bedrijfsleider: u hebt er voordeel bij, aanvullend op de VAPZ, om de levensverzekering te onderschrijven genaamd Individuele Pensioentoezegging (IPT). Het is ‘uw bedrijf’ dat de premies betaalt gedurende het hele contract maar u, als bedrijfsleider, komt het kapitaal ten goede op het einde ervan. Deze verzekering moet de 80%-regel respecteren opdat de premie fiscaal aftrekbaar is, dit betekent dat de som van het wettelijke pensioen en van uw aanvullende pensioenen niet de 80%-grens van het laatste jaarlijks brutosalaris mag overschrijden.

In welk opzicht verschilt de 2e pijler met het wettelijke pensioen?

Voor de betaling in uw aanvullende pensioenpot (met inachtneming van de wettelijke regels en plafonds), genieten u of uw bedrijf een goed fiscaal cadeau, onder meer door de gelijkstelling van deze kosten met een professionele kost, waardoor de belastinggrondslag vermindert; en/of door het verminderen van uw sociale bijdragen in het geval van een VAPZ.

Opmerking voor de geconventioneerde dokters, tandartsen, kinesisten, apothekers, logopedisten of zelfstandige verpleegkundigen: onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een financiële tussenkomst te genieten van het RIZIV om een aanvullend pensioen samen te stellen.

Het goede nieuws? Deze oplossingen zijn allemaal cumuleerbaar!

De 3e pijler

De wetgever heeft een derde mogelijkheid voorzien om via de 3e pijler een aanvullend pensioen op te bouwen, vooral met het oog op het aanmoedigen van de individuele initiatieven en het vermijden van discriminatie van de huishoudens waar de werkgever geen aanvullend pensioen voorziet. Dit kan tot stand komen door pensioensparen en/of pensioensparen op lange termijn. Net zoals de 2e pijler, betaalt u jaarlijks een beperkte som die het voorwerp uitmaakt van een belastingvermindering. Merk op dat het mogelijk is om de 2e en 3epijler te combineren terwijl u geniet van het fiscale voordeel van deze formules.

De 4e (en laatste) pijler: een pluspunt voor uw pensioen

De 4e pijler bestaat uit uw eigen beleggingsplannen, al dan niet in de vorm van beleggingsfondsen, verzekeringen, aandelen of vastgoed. Het voordeel is dat u vrij kunt opbouwen, zonder beperkingen. Daartegenover staat dat u geen zuiver fiscaal voordeel geniet.

U hebt het begrepen, het aanbod op dit gebied is zeer groot en de gekozen formule zal verschillend zijn voor elke zelfstandige. Het is daarom verstandig om uw bankadviseur te raadplegen alvorens uw keuze te maken!

Zin om de details te kennen van de hoger vermelde oplossingen in dit artikel ?