Als werkgever kunt uw werknemers belonen met een extraatje op het einde van het jaar via de betaling van een eindejaarspremie. Hoe kunt u die financieren zonder invloed te hebben op uw liquiditeiten?

De eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of de ‘dertiende maand’ is een niet wettelijk verplichte bonus. Of u als werkgever een dertiende maand ‘moet’ betalen, hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten op sectoraal niveau.

U betaalt de premie in geld uit, het is geen cadeau in natura. In principe geeft u ze in de maand december, tenzij in de onderneming een ander moment met de werknemers overeengekomen werd.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon. En net zoals op het gewone loon worden op de eindejaarspremie drie inhoudingen verricht: de sociale zekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.

Voor een gepersonaliseerde berekening voor uw werknemers, neemt u het best contact op met uw sociaal secretariaat.

De impact van de eindejaarspremie op uw cashbeheer

Vakantiegeld of eindejaarspremie … Het zijn jaarlijks terugkerende uitgaven die zwaar kunnen wegen op de cashflow van uw onderneming. Het kan de normale werking van uw activiteit behoorlijk in het gedrang brengen, zeker als u veel werknemers in dienst hebt. Die lasten komen soms ook erg ongelegen. Misschien wilt u net uw voorraden aanvullen tegen een goede prijs of plant u een interessante investering om uw onderneming uit te bouwen.

Hoe u dan wel uw eigen middelen kunt behouden? Dankzij een financiering van uw eindejaarspremie!

De financiering van uw eindejaarspremie

Door de betaling van de eindejaarspremie te financieren, spreidt u figuurlijk de uitgave over het hele jaar... Omdat de rentevoeten momenteel laag zijn, geniet u trouwens van voordelige tarieven. Bovendien zijn de administratieve formaliteiten voor dit type krediet eenvoudig en beschikt u snel over het geld.

De kenmerken van de financiering van de eindejaarspremie

  • Type: fiscaal en sociaal krediet op afbetaling.
  • Looptijd: tussen de 6 en 12 maanden.
  • Bedrag: al mogelijk vanaf 2.500 EUR.
  • Rente: vast voor de volledige looptijd van het krediet.
  • Opname: u neemt het bedrag in één keer op, binnen een overeengekomen termijn (max. 1 maand).
  • Terugbetaling: maandelijks, met mogelijkheid tot keuze van een comfortdag (datum van de maand waarop de terugbetaling  zal gebeuren bijv. de eerste of de derde van elke maand).
  • Eenmalige vooruitbetaling van interesten gevolgd door maandelijkse vaste kapitaalsaflossingen zijn ook mogelijk.
  • Jaarlijks gratis hernieuwbaar.