Is het ook voor uw onderneming essentieel om altijd over voldoende werkkapitaal te beschikken? Doe dan net als zovele ondernemingen een beroep op factoring. Ignace De Keyser, sales & marketing manager factoring, maakt komaf met de vooroordelen over factoring.

Wat is factoring?

“Het principe van factoring is eenvoudig: u draagt uw commerciële vorderingen of facturen over aan een derde partij: de factor. Hierna kunt u beroep doen op een combinatie van diensten zoals financiering of bevoorschotting, indekking tegen wanbetaling, debiteurenadministratie en opvolging van uw openstaande klantenportefeuille.

Factoring is dus een handige manier om het risico op niet-betaling in te dekken om de kosten voor laattijdige betalingen te beperken, een soort kredietverzekering dus. De factormaatschappij kan gemakkelijker dan de klantafhankelijke ondernemer het been stijf houden. Hierdoor kan bijkomend werkkapitaal worden gegenereerd zonder bijkomende kosten en waarborgen. Zo verlaagt u de nood aan gefinancierd kapitaal. En vergeet ook niet dat geld lenen geld kost.”

Vooroordelen over factoring

1. Factoring is er alleen voor de grote bedrijven

“Vroeger vergde de samenwerking met een factormaatschappij toch wat bijkomende administratie, daarom was factoring toen eerder weggelegd voor iets grotere bedrijven. Vandaag zijn heel wat dataprocessen geautomatiseerd dankzij de integratie van het bestaand boekhoudpakket van de klant.

Factoring wordt dus veel meer dan vroeger gebruikt door verschillende types van ondernemingen. En dat heeft alles met een goede financiële bedrijfsvoering te maken. Vooral groeibedrijven zien het als een aantrekkelijke alternatieve financieringsvorm om hun ontwikkeling te ondersteunen.”

2. Factoring is er alleen voor bedrijven in slechte papieren

“Ook deze opvatting dateert uit een ver verleden. Vandaag de dag is dit zeker niet meer zo en zien we dan er heel wat goed draaiende kmo’s hun weg vinden naar factoring. Ook kleinere bedrijven zoeken mogelijkheden om vaste kosten om te zetten in variabele kosten en bepaalde ‘non-core’ activiteiten te externaliseren naar professionele partijen.

De zaakvoerder heeft een meer persoonlijke band met zijn klanten, wat het, zoals gezegd, moeilijk maakt om streng op te treden ingeval van late betalingen. Als een externe partij dit doet, komt dit heel anders over bij de klant. Dankzij factoring kan een ondernemer zijn klantenrisico beter inschatten en zijn strategie hierop afstemmen.

Een medewerker valt ziek, een medewerkster is zwanger? Bijkomende administratieve workload door een sterke groei? Voor al deze zaken biedt factoring een oplossing. Hierdoor kunnen de vaste kosten voor debiteurenopvolging makkelijk omgezet worden naar variabele kosten en kan de continuïteit worden verzekerd. De interesse van ook iets kleinere bedrijven groeit dan ook merkbaar.”

3. Factoring is duur

“De prijs is altijd op maat van de klant en in functie van het gekozen dienstenpakket. De voordelen die factoring oplevert zijn dan ook onmiddellijk direct en indirect meetbaar. Door een stuk van de administratie uit handen te geven aan de factormaatschappij kan een bedrijf meer focussen op zijn eigenlijke core business en dus ook meer verkopen realiseren.

Bedenk eens hoeveel meer tijd een zaakvoerder aan zijn business kan besteden als hij geen tijd meer aan zijn debiteurenbeheer moet spenderen? Daarnaast zijn debiteurenverliezen in combinaties met de lage marges extra pijnlijk. Als je weet dat de gemiddelde marge in België minder dan 2% bedraagt dan is de rekening snel gemaakt. Om een verlies van 5.000 euro te compenseren is meer dan 250.000 euro extra omzet nodig. Hierdoor zijn de investering in factoring en de daaraan verbonden kosten dan ook zeer snel terugverdiend.”

Factoring iets voor uw onderneming?

Werkt u business-to-business, met facturen waar levering van diensten en goederen vooraf plaatsvond, hebt u een verwachte omzet van +/- minimaal 500.000 EUR en hebt u een beperkt aantal facturen/debiteuren? Wilt u daarbij debiteurenbeheer zonder zorgen, sneller betaald worden, een bescherming tegen wanbetalers en meer werkkapitaal voor uw onderneming?

Dan is factoring zeker iets voor uw onderneming!