“Take a sad song and make it better”, zongen The Beatles. En als u nu eens hetzelfde zou doen voor het betalen van uw belastingen? Als u uw belastingen vooraf betaalt, krijgt u er meteen twee voordelen bij: u vermijdt een belastingvermeerdering en u strijkt bovendien een bonificatie op. De belangrijkste principes van  voorafbetalingen van belastingen worden u helder uit de doeken gedaan door Sofie Claeys, Product Manager Short Term Professional Credits. En op het eind krijgt u er van haar als bonus nog wat interessante tips bij. Zomaar!

Waarom vooraf uw belastingen betalen?

Als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep, bedrijfsleider of vennootschap betaalt u pas over 2 jaar belastingen op uw huidige inkomsten. Dat komt omdat de fiscus tot twee jaar nodig heeft om belastingaangiftes van ondernemingen te verwerken. Daarom moedigt de fiscus ondernemers aan om belastingen op het bedrijfsinkomen niet in het aanslagjaar maar wel in het inkomstenjaar te betalen, en dus aan voorafbetalingen van belastingen te doen. 

Dat doet de fiscus via het toepassen van een belastingvermeerdering, als u geen voorafbetalingen doet, en door het -eventueel- toekennen van bonificaties, als u wel voorafbetalingen doet. 

De belastingvermeerdering is het bedrag dat u extra moet betalen bovenop de verschuldigde belastingen.

De bonificatie is een belastingvermindering die u -in principe- toegekend wordt als u meer vooraf betaalt dan nodig.

Hoe wordt de belastingvermeerdering concreet berekend?

De vermeerdering wordt berekend op de grondslag, dit is de totaal verschuldigde inkomstenbelasting, verminderd met voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen met betrekking tot die bedrijfsinkomsten, meer bepaald 106% (103% voor vennootschappen) hiervan.

Het tarief van de vermeerdering wordt jaarlijks bepaald door de overheid en was voor het aanslagjaar 2018 gelijk aan 2,25%.

Bijvoorbeeld stel dat de belastingen voor het inkomstenjaar 2017 geschat werden op 10.000 € voor een natuurlijk persoon. De grondslag van de vermeerdering is dan gelijk aan 10.600 €. De vermeerdering voor het aanslagjaar 2018 bedraagt dan 238,5 €.

Hoe kunt u de belastingvermeerdering vermijden?

Door aan voorafbetalingen te doen.

Er zijn vier momenten waarop u kunt voorafbetalen: voor een inkomstenjaar (zelfstandige) of voor een boekjaar gelijklopend met een kalenderjaar (vennootschap) is dit 10/4, 10/7, 10/10 en 20/12.

U vermijdt de belastingvermeerdering als u vóór die verschillende vervaldagen één vierde van de verschuldigde belasting vooraf betaalt of door 75% van de verschuldigde belasting vóór 10 april te betalen. Opgelet: als de vennootschap een boekjaar heeft dat op andere datum afsluit dan 31 december, moet u de data pro rata opschuiven.

Wat met de bonificatie?

Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u zelfstandige bent en voldoende vooraf betaalt, dan hebt u recht op een belastingvermindering. Dus als u een bedrag voorafbetaalt dat voldoende is om de vermeerdering weg te werken met een maximum van de grondslag. 

Alleen natuurlijke personen kunnen een bonificatie krijgen, vennootschappen komen hiervoor niet in aanmerking.

De percentages voor de berekening van de bonificaties voor het aanslagjaar 2018 bedroegen de helft van de vermeerderingspercentages:

  • bedrag van VA 1 x 1,50%;
  • bedrag van VA 2 x 1,25%;
  • bedrag van VA 3 x 1,00%;
  • bedrag van VA 4 x 0,75%.


Als u 75% van de grondslag voorafbetaalt op 10/4, is enkel de vermeerdering weggewerkt. Maar als u meer voorafbetaalt, werkt u niet alleen de vermeerdering weg maar krijgt u ook nog een bonificatie (met een maximum van de grondslag).

Dus in het voorbeeld: als u 10.600 € stort, krijgt u op het verschil tussen het gestorte  bedrag en het bedrag nodig om de vermeerdering weg te werken, met name 2.650 € een bonificatie van 0,75%, zijnde 39,50 €.    

Hoeveel belastingen betaalt u het best vooraf?

U mag vrij het bedrag bepalen dat u vooraf wilt betalen. De fiscus raadt aan om ieder kwartaal één vierde van het vermoedelijke belastingsupplement te storten.

U kunt het ideale bedrag bepalen met deze simulator.

In het kort baseert u zich op de inkomsten van het vorige boekjaar en houdt u daarbij ook rekening met bepaalde veranderingen binnen uw onderneming. Uw boekhouder kan u hierbij helpen. 

Ga voor de praktische kant van de voorafbetaling zeker eens langs bij uw boekhouder of ontdek het zelf op de website van de overheid.

Bonus! De tips van Sofie Claeys:

  1. Twijfelt u over het vooraf te betalen bedrag? Mik liever een beetje te hoog dan te laag bij twijfel, anders is de inspanning misschien voor niets geweest. Maar hou er anderzijds rekening mee dat een te hoge storting een renteloze lening is die u verleent aan de staat.
  2. Let op voor het sneeuwbaleffect na de startersjaren! U bent als starter 3 jaar vrijgesteld van de belastingvermeerdering. Maar als u beslist om toch vooraf te betalen, kunt u wel de bonificatie      genieten. Houd er rekening mee dat er in het vierde jaar ook een afrekening van de sociale bijdragen volgt, dus als u dan ook nog de belastingen moet betalen, kan dit plots een grote hap uit het budget worden.
  3. Staar u zeker niet blind op de huidige economische situatie met lage rentes. Sowieso krijgt u later toch de rekening gepresenteerd en kunt u dus maar beter anticiperen door vooraf te betalen, dan plots achter de feiten te moeten aanhollen. En een (vaak duurder) kortetermijnkrediet te moeten aangaan.
  4. “Ik heb te weinig voorafbetaald, wat nu?” Hebt u op het einde van het boekjaar toch meer winst gemaakt? En zult u dus meer belastingen moeten betalen dan vooraf geraamd? Dan kunt u op het einde van het boekjaar altijd bijstorten.
  5. “Ik wil graag voorafbetalingen doen, maar ik beschik niet over de nodige middelen”. Om uw voorafbetalingen wél te kunnen doen, kunt u intekenen op een specifieke kredietformule bij uw bank. Met deze formule kunt u in schijven betalen en wordt de betaling voor u verricht op de gewenste datum.

Wilt u de administratie van de voorafbetalingen van de belastingen graag volledig uit handen geven? Wilt u uw liquiditeiten liever als buffer of voor investeringen behouden?