Zorg voor het milieu wint vandaag meer en meer aan belang. Daarom zetten ook meer en meer ondernemers de stap naar een groene wagen. En ze hebben gelijk op elk vlak! Want niet alleen de natuur wint er bij, door de vele fiscale voordelen is het ook voor de ondernemer een winsituatie. Expert terzake, Isabelle Brévière, Tax Manager werpt een licht op die fiscale voordelen.

« Kiezen voor een groene bedrijfswagen is fiscaal zeer interessant. Want is de aftrekbaarheid van autokosten voor vennootschappen nog beperkt naargelang de CO2-uitstoot, dan bestaat die beperking voor een voertuig dat helemaal geen CO2 uitstoot niet, meer zelfs, de aftrekbaarheid wordt zelfs verhoogd tot 120%! »

En wat is nu een « groene » wagen?

« Een « groene » wagen is een wagen die 0 gram CO2 per kilometer uitstoot. Bovendien mag er bij een groene wagen een supplementair deel van 20% van de effectieve uitgaven worden geboekt op het passief van de jaarrekening van de vennootschap. Let wel, dit bedrag mag niet het voorwerp uitmaken van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van een bezoldiging of een soortgelijke uitkering. Kortom, om fiscaal vrijgesteld te blijven, moet dit bedrag van 20% onder geen enkele vorm worden uitgekeerd. Dit noemt men de « onaantastbaarheids-voorwaarde »

Dus fiscaal aftrekbare uitgaven van 120%? Om welke uitgaven gaat het?

« Het gaat hier over alle uitgaven die verbonden zijn aan de aankoop, het gebruik of het onderhoud van de wagen. Dit gaat van de afschrijving tot de kosten voor de technische keuring, het herstel, de verzekering, wasbeurten, parkeergeld, tolgeld … Ook de verkeersbelasting en zelfs de niet-aftrekbare btw vallen onder deze uitgaven…

Een auto die geen CO2 uitstoot wordt beschouwd als een elektrische wagen. Bij deze auto’s kunt u ook de financieringskosten en de kosten van mobiel telefoonverkeer voor 100% aftrekken. Hou er rekening mee dat bij hybride auto’s de eventuele brandstofkosten voor 75% aftrekbaar zijn, en dus niet voor de volle 100%. »

En wat met het voordeel van alle aard voor de bedrijfsleiders of loontrekkenden? Blijft dit hetzelfde?

« Het voordeel van alle aard door het gratis ter beschikking stellen van een bedrijfswagen wordt berekend op basis van volgende formule: de CO2-emissiecoëfficiënt x  de cataloguswaarde x 6/7.

Voor elektrische auto’s wordt een zeer interessante CO2-emissiecoëfficiënt van 4% toegepast daar waar dit bij andere wagens minstens 5,5 % bedraagt. »

Voor welke fiscale aftrek komen wagens die een beetje CO2 uitstoten in aanmerking?

« In dit geval kunnen deze kosten uiteraard fiscaal niet voor 120% worden afgetrokken. Stoot uw auto minder dan 60 gram CO2 per kilometer uit dan bedraagt de aftrekbaarheid toch nog altijd 100%. En dit geldt zowel voor diesel- als voor benzinemotoren. »

Een elektrische wagen is dus sterk aan te raden ?

"Op het puur fiscale vlak is dit inderdaad zeer interessant. Maar beslissingen die een vennootschap neemt, mogen nooit alleen op fiscale basis genomen worden. Het plaatje is vaak veel breder dan dat."

Verzend