De individuele pensioentoezegging of IPT is een levensverzekering die zelfstandige bedrijfsleiders een aanvullend pensioen biedt.
Via die IPT kunnen zij ook zichzelf en hun gezin beschermen. Kenan Tabakovic, productspecialist bij BNP Paribas Fortis, geeft een woordje uitleg.

Waarborgen van een IPT

Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening die recht doet aan hun bijzondere situatie. De IPT is een tak 21-levensverzekering die speciaal voor zelfstandige bedrijfsleiders bestemd is. Uw vennootschap financiert de bijdragen voor uw toekomstige pensioen en geniet tegelijk fiscale voordelen. "De IPT garandeert u dus een toekomst zonder financiële zorgen terwijl uw onderneming meteen voordelen geniet".

Wie intekent op een IPT, beschikt over twee aanvullende optionele waarborgen om zijn gezin te beschermen:

Een aanvullende dekking bij overlijden:

U duidt een of meer begunstigden aan in uw contract. Mocht u vóór uw pensioen overlijden, dan wordt het overeengekomen kapitaal aan die begunstigde(n) uitgekeerd.

Een aanvullende bescherming en een vervangingsinkomen:

"Het RIZIV vergoedt uw arbeidsongeschiktheid slechts tot ongeveer 13.000 euro per jaar. Wij bieden daarentegen een maandrente als vervangingsinkomen".

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u elke maand een inkomen binnen de limiet van de 100%-regel. Volgens die regel mag uw rente in het kader van de aanvullende waarborg opgeteld bij de wettelijke uitkering en andere extralegale rentes bij arbeidsongeschiktheid niet hoger zijn dan uw normale brutojaarloon. Anders kan uw vennootschap die sociale bijdragen niet langer aftrekken als beroepskosten. "Als de limiet van 100% wordt overschreden, levert het deel van de premie dat te hoog is, u geen belastingvoordeel op".

Daarnaast kunt u ook kiezen voor de terugbetaling van de premie zodat het pensioenkapitaal dat u via uw onderneming automatisch opbouwt, blijft aangroeien. "Met andere woorden, als de bedrijfsleider bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op de verzekeringsprestatie, dan geniet hij gedurende zijn arbeidsongeschiktheid en in verhouding tot de ernst ervan een terugstorting van het bedrag van de premie die hij voor zijn hoofdverzekering en aanvullende verzekeringen (inclusief taksen) betaalt".

De voorwaarden van uw IPT zo goed mogelijk bepalen

Door een dekking van 125% te nemen, ontvangen de naasten van de verzekerde 100% van het bepaalde kapitaal

Bij het aangaan van een IPT wordt het aan de begunstigden uit te keren kapitaal bij vroegtijdig overlijden vastgelegd. U bepaalt ook uw vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hoe maakt u de juiste keuze?

"Alles hangt af van de wensen van de verzekeringnemer. Ik raad een dekking van ongeveer 125% aan om 100% van de overlijdensverzekering te genieten. Op het gespaarde kapitaal worden namelijk een aantal taksen aangerekend. Zoals de RIZIV-inhouding (3,55%), de solidariteitsbijdrage (tussen 0 en 2%) en de wettelijke belasting (tussen 16,5 en 20%). Zij schommelen volgens de leeftijd op het ogenblik van de uitbetaling of naargelang u zonder onderbreking tot de pensioenleeftijd actief blijft. Door een dekking van 125% te nemen, ontvangen de naasten van de verzekerde 100% van het bepaalde kapitaal".

Uw verzekeraar beschikt normaal gezien over een simulator om te bepalen welke overlijdensdekking het meest geschikt is voor u, rekening houdend met een reeks welbepaalde variabelen die specifiek zijn voor uw situatie.

Uw gezin beschermen na uw overlijden

Welk aanvullend inkomen heeft uw partner of gezin nodig om na uw overlijden comfortabel verder te leven? "Het is belangrijk om in uw verzekeringspolis een realistisch bedrag op te nemen.
Het komt er dus vooral op aan uw prioriteiten voor uw gezin te kennen. Als u uw kinderen bijvoorbeeld de kans wil geven om een universiteitsopleiding te volgen aan een prestigieuze instelling die 50.000 euro inschrijvingsgeld per jaar vraagt, raad ik u aan om dat bedrag te verzekeren, rekening houdend met mijn criterium van 125%".

Wilt u uw financiële toekomst veiligstellen en tegelijk een aanvullende bescherming genieten voor uzelf en uw gezin?