April doet wat hij wil. Die weerspreuk mag dan wel kloppen, maar als het op het vakantiegeld aankomt, doet u in april niet wat u wil ...

Sociale bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie ... Dat zijn stuk voor stuk jaarlijks terugkerende uitgaven die zwaar kunnen wegen op de cashflow van uw onderneming. Maar er bestaat een eenvoudige en efficiënte oplossing om uw budget niet te laten ontsporen: de bankfinanciering.

De multifunctionele RSZ-aangifte, de basis voor de berekening van de bijdragen

Als u het zelf niet doet, dan zal uw sociaal secretariaat voor u elk kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een aangifte indienen met alle prestaties en bezoldigingen van al uw werknemers. Dat is de zogenaamde DmfA-aangifte. Op basis van die aangifte worden de socialezekerheidsbijdragen voor uw personeel berekend. Met die bijdragen worden de verschillende takken van de sociale zekerheid gefinancierd: werkloosheidsuitkeringen, de ziekteverzekering, pensioenen, de kinderbijslag enz.

Het vakantiegeld van uw werknemers

Het vakantiegeld bestaat uit twee elementen: het enkel vakantiegeld (het normale loon) en het dubbel vakantiegeld (een vergoeding voor vier weken vakantie). Hoe het vakantiegeld wordt uitbetaald, hangt af van het statuut van uw werknemers.

De bedrijfsvoorheffing: variabel in functie van het werknemersstatuut

Zolang de besprekingen aan de gang blijven, hebben arbeiders en bedienden niet hetzelfde statuut. Daarom is de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld ook anders geregeld. Bij de bedienden wordt op het enkel vakantiegeld de normale bedrijfsvoorheffing afgehouden, terwijl op het dubbel vakantiegeld een uitzonderlijke bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Bij arbeiders is de situatie eenvoudiger: op beide delen van het vakantiegeld is eenzelfde bedrijfsvoorheffing van toepassing. In 2016 bedraagt die 23,22% als het totale bedrag van het vakantiegeld hoger is dan 1.300 euro en 17,16% als het lager is. Een uniek statuut zou daar natuurlijk verandering in brengen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Arbeiders

  • De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of het vakantiefonds waarbij u bent aangesloten betaalt het vakantiegeld (meestal) in mei of in juni.
  • De socialezekerheidsbijdragen op dat vakantiegeld worden berekend door de RSZ. Die moet u dan uiterlijk eind april betalen.

Bedienden

  • U betaalt het enkel vakantiegeld wanneer die hun vakantiedagen opnemen.
  • Het dubbel vakantiegeld betaalt u op het moment van hun hoofdvakantie.
  • U betaalt de socialezekerheidsbijdragen (berekend door uw sociaal secretariaat) samen met het vakantiegeld, in het tweede of in het derde kwartaal.

De impact van het vakantiegeld op uw cashbeheer

De betaling van het vakantiegeld aan uw werknemers en de daaraan gekoppelde RSZ-bijdragen voor uw bedienden en arbeiders kan de normale werking van uw activiteit behoorlijk in het gedrang brengen, zeker als u veel werknemers in dienst hebt. Die lasten komen soms ook erg ongelegen. Misschien wilt u net uw voorraden aanvullen tegen een goede prijs of plant u een interessante investering om uw onderneming uit te bouwen.

Hoe u dan wel uw eigenmiddelen kunt behouden? Dankzij een financiering van uw vakantiegeld!

Door de betaling van het vakantiegeld of de daarmee verbonden sociale bijdragen te financieren, spreidt u de last over het hele jaar. De fiscus geeft u zelfs een steuntje in de rug, want de interesten zijn fiscaal aftrekbaar. Omdat de rentevoeten momenteel laag zijn, geniet u trouwens een van de voordeligste tarieven. Bovendien zijn de administratieve formaliteiten voor dit type krediet eenvoudig. U beschikt dus snel over het geld.

De financiering van het vakantiegeld in de praktijk

Type: fiscaal en sociaal krediet op afbetaling

Looptijd: tussen de 6 en 12 maanden

Rente: vast voor de volledige looptijd van het krediet

Opname: u neemt het bedrag in één keer op, binnen een overeengekomen termijn (max. 1 maand)

Terugbetaling: maandelijks, degressief of vast, met vrije keuze van de datum van de 1e terugbetaling. Bij degressieve maandelijkse aflossingen kunt u de interesten vooruitbetalen

Jaarlijks gratis hernieuwbaar.