In België kennen zowel de federale overheid als de gewestelijke en lokale overheden subsidies aan ondernemingen in groei. U krijgt dan ondersteuning op het vlak van bijvoorbeeld een opportuniteitenanalyse, internationaal ondernemen, coaching, strategische investeringen, aanwervingspremies voor strategische functies, innovatiepremies …

Hieronder vindt u een bondig overzicht van overheden die specifieke steunmaatregelen verlenen aan ondernemingen in volle groei. Zo kunt u een extra boost geven aan uw onderneming! 

Federale steun

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie geeft ondersteuning, premies en fiscale steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld investeringspremies, belastingvermindering,  'energie besparen'.

En dat is niet alles. Deze overheidsinstantie biedt ook heel wat economische informatie, zoals statistieken en studieresultaten van de economische toestand.

Subsidies in Vlaanderen

Het Agentschap Ondernemen voor alles wat een ondernemer moet weten over subsidiemogelijkheden in Vlaanderen.

PMV doe- en durfbedrijf: financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.

Het Agentschap Ondernemen en Innoveren is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

Steunmaatregelen in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: advies over alle onderdelen van het ondernemersbestaan.

Impulse.brussels: alle steunmaatregelen op 1 website verzameld.

Het waarborgfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: informatie over een bijkomende borg voor ondernemers op zoek naar een beroepskrediet.

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel geeft financiële steun om de creatie, de reorganisatie, de uitbreiding of de overdracht van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

Subsidies in Wallonië

De portaalsite Infos-Entreprises van de Waalse Regio richt zich tot elke ondernemer en zelfstandige die een onderneming wil starten in Wallonië. U vindt er alle concrete informatie over het beheer, de financiering of de groei van uw zaak.

Het Waalse Gewest: alles wat een startende of gevestigde ondernemer in Wallonië moet weten over zijn statuut.

Cheque Création geeft info over subsidies bij opleidingen in het Waalse Gewest.

De Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et

Moyennes Entreprises: met investeringsinfo voor kmo's.

Midas: met uitleg over steunmaatregelen voor ondernemingen in Wallonië.

Lokale steun, subsidies en premies

Ga ook eens naar het Ondernemersloket van de gemeente waar uw onderneming gevestigd is. Ook zij hebben specifieke ondersteuningsmiddelen voor u en uw groeiende onderneming klaar staan. Vraag er naar! Algemene informatie over het Ondernemersloket vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

En Europa?

Ja zeker, Europese steun is er ook voor u. Voor welke Europese subsidies uw onderneming in aanmerking komt vindt u op de site van de Europese Commissie. Of via de gewestelijke instanties die u daarover meer informatie kunnen geven en u begeleiden bij het aanvragen van die Europese subsidies (bv. VLEVA).

Ontdek er bijvoorbeeld het COSME-programma (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), specifiek voor groeiende ondernemingen. Het subsidieprogramma wil het ondernemersinitiatief stimuleren en zo het concurrentievermogen van de Europese markt vergroten.