Op 1 april 2016 treden er twee subsidie-instrumenten in werking: de brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille als ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en de nieuwe kmo-groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarmee ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. Subsidies voor ondersteuning van ondernemersprocessen, innovaties en internationalisering.

Vereenvoudigde kmo-portefeuille

Op 1 april wordt de kmo-portefeuille vereenvoudigd. Dit zijn de belangrijkste principes:

  • De verschillende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.
  • In de kmo-portefeuille zal ook een onderscheid gemaakt worden volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.
Er wordt ook gekozen voor een geautomatiseerd proces waarbij de kmo-portefeuille beperkt wordt tot subsidieverstrekking zonder dossierbehandeling door de administratie, inclusief een automatische goedkeuring.

Kmo-groeisubsidie

Dit is een subsidie voor kmo’s met groeitrajecten door internationalisatie, innovatie of transformatie.

Er kan gekozen worden om advies aan te kopen, via een externe dienstverlener, of voor interne versterking via aanwerving van een strategisch profiel. Beiden worden gesubsidieerd voor 50% met een maximum van jaarlijks 25.000 EUR. Deze subsidie wordt niet automatisch toegekend maar wordt beoordeeld door de administratie, een eerste maal bij indiening, een tweede maal bij de betaling.

Meer informatie vindt u op de website kmo-portefeuille.be

 Nog andere subsidies ontdekken voor uw onderneming in volle groei?