Regel de financiering van uw onderneming

U kunt ze maar beter beperken, maar toch behoren kredieten tot de meest gebruikte manieren om een onderneming te financieren. De andere middelen zijn het gestorte kapitaal bij de oprichting van een onderneming en interne financiering. Soms worden hier ook de subsidies van de federale staat of de deelstaten bijgerekend. We bekijken in detail de financiële kredieten waarover u kunt beschikken. 

Verschillende formules

Van starter tot gevestigde naam, elke onderneming heeft geld nodig om te investeren of om het dagelijkse beheer van haar relaties met leveranciers en klanten te versoepelen. Maar het ene krediet is het andere niet. Daarom moet het krediet aan verschillende eisen voldoen en moeten er bepaalde vragen worden gesteld voordat u de overeenkomst tekent. Noodzakelijke gegevens: het voorwerp van het krediet, de boekhoudkundige aard ervan, de looptijd, de toegepaste rentevoet, de technische constructie die bij de aflossing hoort, de voorwaarden, de verplichtingen en uiteraard ook de waarborgen die de leningverstrekkende instelling eist om de fondsen vrij te geven.

Geld lenen kost geld, maar ...

Er bestaan zeven kredietformules die uw onderneming tijdens haar bestaan waarschijnlijk zal gebruiken:

• De lening op afbetaling geeft u de kans om gekochte goederen onmiddellijk te gebruiken, maar de aankoop ervan in de tijd te spreiden. 
• Het investeringskrediet geeft de ondernemer de kans om bepaalde aankopen op lange termijn te plannen en die in de onderneming als investeringen in te boeken. Het investeringskrediet is een vast bedrag met een vaste looptijd. De maandelijkse aflossingen en de vervaldatum zijn dus gekend voor dat u de verbintenis aangaat.
• De financiële lease is een formule waardoor u materieel kunt gebruiken zonder onmiddellijke aankoop (zoals productiemiddelen of informatica). In de financiële leaseformule wordt de machine of het voertuig door de financiële instelling gekocht en door de ondernemer gehuurd voor een welbepaalde periode. Aan het einde van het contract krijgt de ondernemer zelfs de kans om het materieel voor een voordelige prijs te kopen. 
• Renting biedt dezelfde voordelen als de langetermijnfinanciering van een bedrijfswagen, maar met de extra's van de all-in formule. Alles is inbegrepen: herstellingen, onderhoud, winterbanden, belastingen, verzekeringen en nog veel meer. 
• De bankwaarborg beveiligt uw professionele transacties met verschillende partners. Het kan bijvoorbeeld het vertrouwen van een handelsrelatie in u vergroten.
• Het krediet voorafbetaling belastingen is, zoals de naam het zegt, een krediet waarmee u de toekomstige verschuldigde belastingen kunt voorfinancieren. Er zit een dubbel voordeel aan vast: u wordt niet extra belast bij laattijdige betaling en u geniet van voordelige fiscale voorwaarden. 
• Factoring houdt in dat uw facturen zeker worden betaald. De bank wikkelt de betalingskwestie vervolgens zelf af met de schuldenaars. Groot voordeel: u brengt uw werkkapitaal niet uit evenwicht. 
• Het kaskrediet is de gemakkelijkste manier om tijdelijke verschillen tussen financiële inkomsten en uitgaven te overbruggen. Zo beschikt u over voldoende kasmiddelen om uw verplichtingen na te komen als u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met slechte betalers.

Uw onderneming laten groeien ...

... door middel van externe financiering

De verschillende kredieten die we op deze pagina beschrijven, zijn middelen om het hoofd te bieden aan de feitelijke behoeften van uw onderneming. Maar om het bedrijf te laten groeien is wellicht een grotere financiële inbreng vereist. U kunt dan een beroep doen op investeerders buiten de onderneming. Er bestaan verschillende manieren om uw onderneming te financieren of te laten financieren. Onthoud dat er aan al die manieren voor- en nadelen verbonden zijn. Meer weten? Volg onderstaande link.

Crowdfunding ...

... om uw innoverende projecten te financieren

Sinds enkele jaren bestaat er een andere manier om specifieke, originele en/of innoverende projecten te financieren. Daarbij wordt een beroep gedaan op de belangstelling van het grote publiek. Het doel wordt dan bereikt door het samenleggen van vele, vrij kleine bedragen. Dat heet crowdfunding. Crowdfunding wordt tegenwoordig professioneler aangepakt. Er bestaan verschillende platformen waar ondernemers hun project voorstellen zodat investeerders er met kennis van zaken op kunnen reageren. Meer weten over crowdfunding? Volg onderstaande link.

Alternatieve kredieten

Om ondernemingen te helpen groeien, stellen de federale staat en de deelstaten verschillende kredietvormen met lage rentetarieven ter beschikking. Tijdens een grondig onderzoek gaat men na of u al dan niet voor dit type krediet in aanmerking komt. Dikwijls moeten hiervoor dossiers worden opgesteld. Voorbeelden zijn het Participatiefonds en de kredieten van de GIMB in Brussel.

Enkele basisregels

  • Zorg dat u het voorgestelde krediet helemaal begrijpt voor u het tekent.
  • Identificeer uw behoeften, zonder het vereiste krediet te overschatten.
  • Zorg ervoor dat de aflossingen over de looptijd van het krediet haalbaar zijn.
  • Opteer voor verschillende kredietbronnen.
  • Optimaliseer uw kredieten met uw financieel adviseur.