In een eerder artikel vertelden we al meer over pensioenopbouw : hoe het werkt, wat de voordelen ervan zijn (bv. fiscaal), waarom het als zelfstandige eigenlijk noodzakelijk is, en vooral, waarom je er best zo vroeg mogelijk mee begint. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het in uw belang is om steeds het wettelijk toegestane maximumbedrag opzij te zetten: doet u dat niet, dan loopt u mogelijk heel wat voordeel mis. Tekst en uitleg aan de hand van een simulatie door Stijn Hulstaert, Tax & Legal Advisor.

Maximaal voordeel halen uit uw pensioenspaarplan

Spaart u al voor uw pensioen via een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)? Een verstandige keuze, maar, denk er wel aan om na te kijken of u aan het maximumbedrag zit: jaarlijks mag u tot 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug storten, met een absoluut plafond van €3.256,87 voor 2019. Zit u daaronder, dan heeft u nog tot het einde van het jaar om bij te storten tot u de limiet bereikt heeft, om zo optimaal het fiscaal voordeel te genieten. Dat extra bedrag kan een groot verschil maken: hieronder tonen we, aan de hand van een concreet voorbeeld, aan hoe u door een iets grotere VAPZ-bijdrage te storten een aanzienlijk groter aanvullend pensioenkapitaal kunt opbouwen.

Een praktijkvoorbeeld

Voorbeeld:

  • Jan, loodgieter, 40 jaar, stort sinds een vijftal jaar elk jaar €2000 in zijn VAPZ.
  • Zijn inkomen bedraagt €35000, dus eigenlijk zou hij dit jaar €2.859,50 mogen storten (8,17% van €35000). Hij loopt dus elk jaar fiscaal en parafiscaal voordeel mis.
  • Dit jaar heeft hij een goed jaar met veel winst: hij kiest er daarom voor om zijn contract fiscaal te optimaliseren en €859,50 bij te storten om aan het maximumbedrag voor 2019 te komen.
  • Zijn adviseur raadt hem bovendien aan zijn bijdrage uit te drukken in een percentage van zijn inkomen. Hij hoeft dan enkel nog jaarlijks zijn inkomen mee te delen, en zijn premie wordt dan automatisch aangepast zodat hij het maximale fiscaal voordeel kan genieten. Verdient hij eens een jaar minder, dan zal zijn maximaal fiscaal aftrekbare premie voor het VAPZ ook lager zijn.

Tabel 1 bis

Door jaarlijks het maximumbedrag te storten in plaats van de vaste som van 2.000 euro, zal het totale bijeengespaarde bedrag dus fiks hoger liggen. Daar komt nog bij dat u, wanneer u meer stort op uw VAPZ, ook een groter fiscaal en parafiscaal (minder sociale bijdragen) voordeel kunt genieten, wat de formule nog aantrekkelijker maakt.

Tabel 2 bis

De extra bijdrage van €859,5 kost u, dankzij de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel op de sociale bijdragen, in realiteit dus slechts €354,29.

Een reële jaarlijkse grotere premie (stijging met €354,29) gedurende 25 jaar, vergroot het pensioenkapitaal op het einde dus met €26.341,18.

Het moge met andere woorden duidelijk zijn: het loont absoluut de moeite om elk jaar het fiscale maximum voor uw VAPZ te sparen! Druk uw premie ook uit in functie van uw inkomen, zo hebt u er geen omkijken meer naar en geniet u elk jaar het maximaal fiscaal voordeel!

Extra opties voor uw aanvullend pensioen

Zet u al het maximumbedrag opzij, maar wilt u nog meer sparen voor uw aanvullend pensioen? Dan kunt u, als u uw beroepsactiviteit via een vennootschap uitoefent, bijkomend voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kiezen. Indien u uw beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, kunt u daarentegen opteren voor de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), het nieuwe ‘tweedepijler’ pensioenproduct, dat u perfect kunt combineren met uw VAPZ.

Een overzicht van de verschillende formules binnen de tweede pensioenpijler vindt u in dit artikel. Wilt u zelf beginnen met uw pensioen op te bouwen, en heeft u nood aan extra advies? Neem dan contact met uw relatiebeheerder binnen de bank, die samen met u de beste oplossing voor uw situatie zal bekijken.

(*1) Rentevoet in voege op 25/04/2019. De rentevoet die wordt toegepast op een bijdrage is de rentevoet in voege op het moment van ontvangst van deze bijdrage. Deze rentevoet is gewaarborgd voor deze bijdrage gedurende de volledige looptijd van het contract. Indien deze basisrentevoet zou herzien worden (naar boven of naar beneden), wordt de nieuwe rentevoet toegepast op de bijdragen die na deze wijziging worden betaald.

(*2) De winstdeling is niet gewaarborgd en kan wijzigen in de toekomst. Ze is afhankelijk van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van AG Insurance.

Stijn Hulstaert

Stijn Hulstaert studeerde Rechten aan de KULeuven en Fiscaliteit aan de ULB. Hij was voorheen werkzaam als Tax & Legal Advisor bij AG Insurance, en werkte ook twee jaar op de FOD Financiën. In zijn vrije tijd gaat hij graag op reis.