Zakendoen met Europese instellingen is een kans voor Belgische ondernemers om zich te positioneren in markten met veel potentieel. Benoît Conti, consultant voor bedrijven die op dit niveau willen ondernemen, bespreekt aandachtspunten en voordelen van Europese samenwerking.

Instellingen hebben leveranciers nodig

Onder Europese instellingen verstaan we: het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer. Ook horen daarbij de 45 agentschappen die verspreid over het Europees grondgebied hun werk doen en waarvan er alleen al in België een half dozijn gevestigd zijn. Voor het inkopen van producten en diensten maken deze instellingen gebruik van openbare aanbestedingen voor langdurige samenwerking of specifieke projecten.

Iedereen maakt kans op een partnerschap

Vanuit elke kernactiviteit kan worden ingeschreven op zo'n aanbesteding: van cultuur en onderwijs over wetenschap en technologie, tot economie en belastingen en uiteraard ook gezondheidszorg, milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn talloze kansen voor een ondernemer om opdrachtnemer van een van de Europese instellingen en de lidstaten te worden.

De voordelen van ondernemen op Europees niveau

Wint u een contract bij een Europese instelling, dan bent u nog geen officiële leverancier voor de lange termijn. Ook krijgt u geen keurmerk, want dat is er niet. Maar het is wel een mooie referentie waar u voordeel mee kunt doen. Zakendoen met Europese instellingen heeft onder andere de volgende voordelen:

  • werken met een gevestigde, solide klant zonder zorgen over solvabiliteit
  • vaste prijzen voor de duur van de overeenkomst
  • zakendoen in een markt waar de regels overal hetzelfde zijn
  • de mogelijkheid een internationale organisatie neer te zetten

Voor welk type ondernemer?

Voor zakendoen op Europees niveau bestaat er geen bepaald type ondernemer en is er geen bedrijfsactiviteit waar meer vraag naar is dan andere. Het gaat er eerder om dat u aan bepaalde criteria moet voldoen:

  • uitsluitingscriteria: lever officiële documenten aan waaruit het bestaan en de integriteit van uw onderneming blijken
  • selectiecriteria: toon de gezonde financiële situatie van uw onderneming en de geschiktheid van uw personeel, uw technische middelen, uw referenties, enz. aan
  • gunningscriteria: lever bewijs van een echte toegevoegde waarde op het gebied van methodieken, kwaliteit, beheersing, prijs/kwaliteitverhouding, creativiteit, enz.

De kwaliteit der kwaliteiten, volgens Benoît Conti: "Om aan alle criteria te voldoen is het voornaamste dat u goed georganiseerd bent en dat u dat kunt aantonen. Het redactionele aspect van uw offerte is dus ook van groot belang en moet aan Europese normen voldoen."

De vereiste kwaliteiten

Bestek, methodieken, uitsluitingscriteria, selectiecriteria, gunningscriteria... Is dat niet een monnikenwerk voor de doorsnee ondernemer? Benoît Conti benadrukt het belang van openbare aanbestedingen: "De uitdagingen waarvoor u komt te staan en de tijd die u aan de aanbesteding besteedt, staan in verhouding tot de uiteindelijke samenwerking en het rendement. Het gaat al gauw om duizenden euro's. Er moet worden gewerkt aan de gewoonten die op kleinere schaal in de particuliere markt zijn ontstaan. Degene die het contract krijgt, is vaak een harde werker die zich altijd aan deadlines houdt en openstaat voor verschillende culturen. Dit zijn juist punten waarop Belgische ondernemers een voorsprong hebben. Alleen al vanwege hun vermogen om in meerdere talen te werken, waaronder het Engels, waarin toch 80-90% van alle aanbestedingen moeten worden opgesteld. De kleine Belg heeft niet alleen alle kansen, maar ook een voordeel in het Europese schaakspel."

Benoît Conti

Benoît Conti is manager van Euro TASC Consulting, een adviesbureau voor ondernemingen die zaken willen doen met Europese instellingen.