In het eerste deel van dit artikel legde notaris Bart Van Opstal al de belangrijkste verschillen uit tussen de eenmanszaak, de BVBA en de NV - die het absolute gros van alle vennootschappen uitmaken. Maar er zijn daarnaast nog andere, vaak minder bekende, ondernemingsvormen.

Speciaal voor starters

De nieuwste daarvan is de S-BVBA of Starters-BVBA. Deze is speciaal door de overheid in het leven geroepen voor startende ondernemers. Ze biedt dezelfde bescherming qua aansprakelijkheid als de NV en BVBA, maar men kan ze al oprichten met slechts één euro aan startkapitaal. Voor starters die niet altijd over grote financiële middelen beschikken, kan deze dus zeer interessant zijn. Let wel: het is wel de bedoeling dat in de jaren die volgen, het startkapitaal aangevuld wordt tot het starterskapitaal van een reguliere vennootschap (BVBA).  

VOF, Comm. V. en Comm. VA, CVOA en CVBA

Daarnaast zijn er nog enkele minder voor de hand liggende vormen, zoals bijvoorbeeld de VOF of Vereniging Onder Firma. Dit lijkt op een vennootschap en kan je dus met twee mensen oprichten, maar ze biedt géén beperkte aansprakelijkheid. Er is hier ook geen minimumkapitaal vereist of een dubbele boekhouding. 

De Commanditaire Vennootschap (Comm. V.) en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm. VA) zijn bedoeld om het onderscheid te maken tussen stille vennoten (geldschieters, zeg maar) en werkende vennoten. Dit is een geschikt vehikel wanneer men bijvoorbeeld wel geld in een bedrijf wil steken, maar er geen actieve rol in wil spelen. De Comm. V. heeft de hoofdelijke, onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoten als nadeel, maar heeft ook wel enkele voordelen: de stille vennoten kunnen anoniem blijven, er is geen minimumkapitaal nodig en statuten kunnen grotendeels op maat gemaakt worden.

De Comm. VA is een soort kopie van een NV, maar dus met een gecommanditeerde vennoot aan het hoofd. De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt, maar de beherende vennoten zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Hier is er wel een minimumkapitaal vereist (61.500€ zoals bij de NV). 

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog de CVBA, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de CVOA, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Deze moeten uit minstens drie personen bestaan. Alle vennoten in de CVBA zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng en kunnen gemakkelijk in – en uittreden. In een CVOA kunnen de vennoten wel met hun privévermogen aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Vaak worden coöperatieve vennootschappen opgericht vanuit een sociaal of cultureel oogmerk. 

Verstrekkende gevolgen

De keuze van een ondernemingsvorm heeft verstrekkende juridische, fiscale en praktische gevolgen voor je bedrijf. Bespreek dit dus zeker met je boekhouder of je notaris. Overigens is er nog een belangrijk aspect dat een beginnend ondernemer niet uit het oog mag verliezen: welke rol gaat je partner spelen in het bedrijf?

Voor nog meer informatie over de verschillende ondernemingsvormen, kan u ook terecht op het overheidsportaal Belgium.be en op notaris.be.

Bart van Opstal | Bizcover

Bart van Opstal

Bart van Opstal is notaris en erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.