Eenmanszaak, BVBA of NV? Het soort bedrijfsvorm dat u kiest voor uw onderneming heeft belangrijke gevolgen. Notaris Bart van Opstal legt uit.

De eerste beslissing die u moet nemen is of u kiest voor een eenmanszaak of vennootschap. Een groot voordeel van de eenmanszaak is dat ze heel eenvoudig, heel snel en heel goedkoop op te richten is. Ook de boekhouding is bijvoorbeeld een stuk simpeler te voeren dan in een vennootschap.

Let wel op: bij de eenmanszaak bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk als het misgaat met uw zaak. Als u bijvoorbeeld failliet gaat, kunnen al uw bezittingen door de bank aangeslagen worden. Dat wil niet zeggen dat een eenmanszaak geen goede ondernemingsvorm is. Voor bepaalde beroepen of sectoren, of als u zonder vennoten werkt, kan dit een te overwegen vehikel zijn om te ondernemen. De eenmanszaak heeft bijvoorbeeld ook als voordeel dat ze eenvoudig op te richten is en dat er geen minimumkapitaal vereist is.

NV of BVBA?

Toch kiezen veel ondernemers, zeker als ze al een tijdje bezig zijn, voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Daarbij is er een strikte scheiding tussen het privéleven van de ondernemer en zijn bedrijf. De twee meest bekende vormen zijn de NV en de BVBA.

In de BVBA is het bestuur toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, bij een NV is dat een raad van bestuur. Wanneer de vennootschap echter is opgericht door twee personen of wanneer is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan. De BVBA kan zelfs door één persoon worden opgericht, dan heeft u een zogenaamd EBVBA.

De NV wordt meestal gebruikt voor wat grotere ondernemingen. Er wordt hier een volledig onderscheid gemaakt tussen de onderneming en haar aandeelhouders die dus ook (anonieme) investeerders kunnen zijn. In een BVBA zijn de aandelen op naam en de mogelijkheid om deze over te dragen beperkt.

Gezinswoning beschermen

Wat veel ondernemers echter niet weten, is dat ook eenmanszaken zich deels tegen de volledige aansprakelijkheid kunnen beschermen, door de notaris een “akte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning” te laten opstellen. Zo wordt alvast de gezinswoning, vaak toch het belangrijkste wat men bezit, uit het ondernemersrisico gehaald. Noch de bank, noch de fiscus, noch schuldeisers kunnen hier dan nog aanspraak op maken als het fout loopt met het bedrijf.

Wat kost het?

Wat men ook niet uit het oog mag verliezen, is dat de oprichting en het voeren van een vennootschap een stuk duurder is dan van een eenmanszaak. Er moeten oprichtingskosten gemaakt worden, er moet een notariële akte worden opgesteld, men moet een dubbele boekhouding voeren (meestal door een boekhouder) en er moet een minimumkapitaal gestort worden. Bij een eBVBA is dat 12.400€, bij een BVBA 18.550€. Bij een NV 61.500€.

Ook fiscaal zijn er belangrijke verschillen: de eenmanszaak wordt belast via de personenbelasting. De vennootschap via de vennootschapsbelasting, waar de tarieven vaak een stuk gunstiger zijn.

Minder evidente vormen

Er zijn ook nog heel wat andere, minder evidente vormen, de S-BVBA, de VOF en de CVOA bijvoorbeeld. Hier gaan we dieper op in in een volgend artikel.

Voor nog meer informatie over de NV, BVBA en eenmanszaak, kan u ook terecht op het overheidsportaal Belgium.be en op notaris.be.

Bart van Opstal | Bizcover

Bart van Opstal

Bart van Opstal is notaris en erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.