Uberisatie, deeleconomie en nieuwe sociale gebruiken: onze omgeving stimuleert een overvloed aan veelbelovende ideeën. Het uitwerken van een businessmodel kan uitwijzen of een idee haalbaar is. De vraag blijft echter hoe men een project moet opstarten. Benjamin Pirard, zaakvoerder van de start-up Go4Padel die steun kreeg van het ecosysteem VentureLab, vertelt hoe de ontdekking van een nieuwe hobby samen met Boris Antoine geleid heeft tot een ondernemingsplan.

De partners overtuigen

"Het was onze bedoeling om aan sportclubs een doeltreffend middel voor te stellen voor het beheer van hun sportinfrastructuur, te beginnen met padel, een racketsport die afgeleid is van tennis. Bovendien wilden wij hun bij de aanleg van infrastructuur voor padel technische ondersteuning bieden, evenals financiële oplossingen in bepaalde situaties. Daartoe hadden we drie elementen nodig: investeerders die risico's durfden te nemen, een informaticaplatform dat spelers toegevoegde waarde bezorgde en sportclubs (natuurlijke partners).

Maar hoe konden we deze drie partners overtuigen om risico's te nemen en het avontuur aan te gaan?"

Eerste stap: een waardevoorstel

"Om de informatici te overtuigen ons te helpen zonder van meet af aan betaald te worden en om later geld te krijgen, moesten we verkoopbeloften maken. Aangezien Go4Padel zich tot een groot aantal spelers richt, zouden huurafspraken te omvangrijk en niet realistisch zijn (het model is eigenlijk pas rendabel vanaf een kritieke massa van enkele duizenden spelers). Daarom hebben we tennisclubs uitgezocht die binnen hun domein plaats konden maken voor padelbanen. Dat was een werk van lange adem, omdat we moesten uitleggen wat padel was, wat deze sport voor hen kon betekenen en wat ons waardevoorstel inhield. Na tientallen vergaderingen konden we toezeggingsovereenkomsten voor terreinen ondertekenen."

Tweede stap: de website, onze toegevoegde waarde

"Zodra de partnerschappen – de band met de spelers – tot stand waren gekomen, moesten we ons concentreren op de uitwerking van ons waardevoorstel. Dat is gestoeld op onze technische vaardigheden, op de kwaliteit van onze relatie met clubs, maar vooral op onze website. Deze garandeert de spelers een ergonomische ondersteuning en controleert de inkomsten, zodat de clubs goed overzicht hebben van het gebruik van de padelterreinen.

In maart 2016 waren onze informaticapartners overtuigd door de toegezegde padelbanen en ontwikkelden ze in slechts 45 dagen een operationele website. Daarna volgde een drukke periode waarin we een schets moesten uitwerken tot een actieve website (gegevensbank, server, frontend, backend, enz.)."

Derde stap: de financiële middelen

"Nu onze toegevoegde waarde verzekerd was door onze website, moesten we enkel nog financiële middelen vinden om de aanleg uit te voeren en onze informatici te betalen. Dankzij de Tax Shelter voor start-ups slaagden we er na vier informatievergaderingen in 24 investeerders – van wie we sommigen kenden, anderen een beetje en een aantal helemaal niet – bij elkaar te brengen. Met onze start-up konden we een kapitaalsverhoging bij onze notaris doorvoeren en onze vier eerste banen in Luik en Sprimont realiseren.

De keuze om onze partners één voor één te overtuigen, was van doorslaggevend belang. Aanvankelijk waren we ervan overtuigd dat niemand in het project zou geloven zonder financiële middelen. We concentreerden ons op de markttoegang en op de uitwerking van ons waardevoorstel voordat we op zoek gingen naar investeerders. Zo konden we aanvankelijk zuinig werken en ons kapitaal op één maand tijd verhogen. In 2017 willen we ons netwerk uitbreiden met nieuwe clubs.

Tot slot wil ik benadrukken dat financiële middelen niet de eerste, onontbeerlijke stap zijn voor een ondernemingsplan. Nu het eerste seizoen achter de rug is, we kapitaal en wat contant geld hebben, is onze verhouding met onze bankier veranderd. Het is dan ook niet uitgesloten dat we in de nabije toekomst gaan samenwerken. Deze samenwerking was voor hem enkele maanden geleden cruciaal. Onze partners zijn eveneens ondersteunende instanties bij de ontwikkeling, zoals Sowalfin, en institutionele investeerders.

Wanneer men zich concentreert op het succes van een idee, volgen de materiële middelen gemakkelijker dan ik ooit had gedacht.

Dus: aan de slag!"

Benjamin Pirard

Benjamin Pirard

Benjamin Pirard, zaakvoerder van Go4Padel, studeerde af in de richting 'buitenlandse handel' aan de hogeschool Helmo. Hij is fan van reizen en evenementen en kreeg een boel levenslessen bij de scouts. Zijn omgang met mensen bij Go4Padel wijst erop dat hij creatieve partnerschappen aangaat op basis van vertrouwen en transparantie.