Om te starten als zelfstandige moet u aan verschillende administratieve formaliteiten voldoen. U moet een eigen bankrekening hebben, in het bezit zijn van de vereiste vergunningen, zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en uw btw-nummer activeren. Om  zich in te schrijven in de Kruispuntbank is een attest bedrijfsbeheer vereist. Nancy Haesaert van Securex geeft de mogelijke manieren om dit te bekomen. 

Het attest bedrijfsbeheer: wat houdt het in?

Een attest bedrijfsbeheer bewijst kort gezegd dat u over de nodige kennis beschikt om een onderneming te leiden. De houder wordt verondersteld een basis boekhouden te hebben, in staat te zijn een businessplan en financieel plan uit te werken en de belangrijkste wetgeving omtrent het ondernemerschap te kennen. De maatregel heeft voornamelijk als doel zoveel mogelijk faillissementen te vermijden.

Een geldig diploma

U kunt aantonen dat u over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikt aan de hand van uw diploma. Het succesvol afronden van enkele economische studierichtingen in het Secundair en bijna alle opleidingen in het Hoger Onderwijs, bewijst dat u over voldoende ervaring beschikt over de materie om een onderneming op te starten. Zelfs sommige diploma’s uit het buitenland gelden als voldoende bewijs. Of dat van u hier onder valt, kunt u opzoeken in de Diplodatabank.

Praktijkervaring

Studeren is niet noodzakelijk om een attest bedrijfsbeheer te behalen. Praktijkervaring kunnen voorleggen kan ook voldoende zijn, maar u moet die wel kunnen bewijzen. Het is voldoende om aan te tonen dat u in de laatste 15 jaar minimum 3 jaar in hoofdberoep actief was als zelfstandig ondernemershoofd of verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een onderneming zonder arbeidsovereenkomst. In bijberoep geldt de grens van 5 jaar. Ook als u minimum 5 jaar gewerkt hebt als bediende in een leidinggevende functie of als zelfstandig helper (iemand die de zelfstandige bijstaat zonder een arbeidscontract te hebben, meestal een familielid) komt u in aanmerking voor een attest.

Het examen

Ook zonder geldig diploma en ervaring is het mogelijk om een attest te verkrijgen. In dat geval kunt u deelnemen aan het examen bedrijfsbeheer, dat de Centrale Examencommissie wekelijks organiseert. Lessen voorziet de commissie niet, dus elders lessen volgen of op eigen houtje studeren is de boodschap. Gelukkig voorziet het Vlaio wel een gratis syllabus, die u via deze link kunt downloaden.

Iemand aanstellen

De persoon met het attest is bij voorkeur het ondernemershoofd. Maar als u om een bepaalde reden aan geen van bovenstaande vereisten kunt voldoen, is het mogelijk om iemand in uw plaats aan te stellen die het attest wel heeft. Dit kan uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn, alsook een partner waarmee u al 6 maanden of langer samenwoont, een personeelslid met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een zelfstandig helper. Let wel op, want als deze persoon uw onderneming verlaat, vervalt ook het attest en moet u binnen de 6 maanden een oplossing zoeken.

De uitzonderingen

In bepaalde uitzonderlijke gevallen is het mogelijk te starten als zelfstandige zonder een bewijs bedrijfsbeheer te hebben. Wanneer u bijvoorbeeld een onderneming overneemt, heeft u een jaar de tijd om uw attest te behalen. Als een ondernemer komt te overlijden, mag de partner onder bepaalde voorwaarden de zaak overnemen zonder een diploma te bezitten. Voor kinderen geldt dat ze drie jaar de tijd krijgen om hun kennis bedrijfsbeheer te bewijzen.

Nancy Haesaert

Nancy Haesaert is Business Manager Entrepreneurs bij Securex en was daarvoor al 20 jaar actief binnen het bedrijf, onder andere bij het ondernemersloket en het sociaal verzekeringsfonds. Ze komt zelf uit een ondernemersfamilie en draagt het ondernemerschap een warm hart toe.