De marktonderzoeken zijn uitgevoerd: het concept is beloftevol. Naarmate de maanden verstrijken, komen er echter geen bestellingen binnen. Hoe wijzigt u uw koers als het verwachte succes er maar niet komt? Maxime Deuse, een jonge ondernemer in de sector van datamanagement, heeft er ervaring mee. Hij legt uit hoe hij op het juiste moment van koers is veranderd.

Uw strategie overdenken

Bij het opstarten van uw activiteiten heeft u waarschijnlijk geen marge en becijferde gegevens, maar wel voldoende scherpzinnigheid. U begint zich vragen te stellen en dat is de eerste stap in het proces:

- Is de commerciële ploeg er voldoende bij betrokken?

- Hoe staat het met de concurrentie?

- Zit u te veel of te weinig in een niche? 

- Welke parameters heeft u over het hoofd gezien?

- Enz.

De starters met een gloednieuwe onderneming gaan zelf vol overtuiging aan het werk. Afgezien van enkele concurrenten in de VS hebben de twee jonge heren voldoende vrij spel op de markt. Ook ontbreekt het hen niet aan passie voor het beroep. Waaraan ontbreekt het dan wel?

Andere conclusies trekken

Maxime Deuse vervolgt zijn analyse: 'Mijn broer en ik benaderden veel mogelijke klanten persoonlijk, maar met weinig bestellingen tot gevolg. Ze leken nochtans enthousiast over ons product.' Wat kan dan het probleem verklaren? Vaak wijten we het aan de prijs. Door goed na te denken, werden de redenen voor het verschil tussen de marktonderzoeken en de werkelijkheid duidelijk: 'De ondernemingen waarop wij ons richtten, vroegen eerder begeleiding dan een product. Daarom hebben wij ons aanbod aangepast en ons geconcentreerd op consultancy, dienstverlening dus.' De gebroeders Deuse beschikten over voldoende ervaring; ze moesten deze enkel op een andere manier toepassen.

Goede reflexen op het goede moment

In een dergelijke situatie is het belangrijk om:

- goed omringd te zijn: in dit geval was VentureLab (de incubator ULg gericht op ondernemerschap bij studenten en pas afgestudeerden) een waardevol instrument, zowel inzake advies als networking;

- indien nodig, de fundamentele principes opnieuw te bekijken: de oorspronkelijke naam van de onderneming ('Sharp Array') werd vereenvoudigd tot 'Deuse bvba';

- niet te blijven volharden in een concept dat niet functioneert en niet te lang te wachten met een reactie: ofwel stopt u met alles, ofwel voert u tijdig de nodige veranderingen door om u aan de markt en de situatie aan te passen.

Groei is van de partij

En nu? De orderboekjes zijn zo vol dat de twee ondernemers uiteenlopende taken tegelijk uitvoeren: 'We willen onze beloftes nakomen en bovendien ons netwerk weer activeren om iedereen in te lichten over ons gewijzigde aanbod. Terwijl we voordien twee à drie dagen per week werkten, zijn we nu voltijds bezig. Ondertussen vinden we geen tijd om onze branding aan te passen. Het aantal klanten is gestegen, hun profiel is anders: naast de SOHO's hebben we nu ook grote spelers uit de economie en andere instanties (Mozer, Elia, ULg...). Er zijn ook heel specifieke samenwerkingen ontstaan, zoals met de website voor buurthandelaars Localisy.'

Er zijn mogelijkheden om zich te ontwikkelen en veelzijdiger te worden. Met het oog op de huidige situatie denkt Maxime Deuse na over zijn toekomst en groei: 'We hopen ook dat we de juiste persoon tegenkomen om ons in dit avontuur bij te staan.'

Maxime Deuse

Samen met zijn broer Julien is Maxime Deuse medeoprichter van Deuse bvba (de nieuwe naam van 'Sharp Array'). Deze start-up is sinds 2015 actief in oplossingen voor datamanagement en engineering.