Elke ondernemer moet keuzes maken naarmate zijn bedrijf groeit. Een dilemma kan dan optreden: blijf je trouw aan je waarden, of ga je voluit voor het ontwikkelen van je onderneming, ook al verloochen je daarbij je oorspronkelijke marketingbelofte? Robin Blondel, Global Head of Product & Marketing bij EXKi, legt uit hoe de Belgische restaurantketen zijn waarden trouw is gebleven tijdens bijna twintig jaar groei.

Je basisbelofte houden?

Soms komen we in de verleiding om ons DNA, de waarden die de basis legden voor ons bedrijf, uit het oog te verliezen. Hoe komt dat? Omdat we bijvoorbeeld een kans zien om te diversifiëren of meer winst te maken. Maar het risico bestaat dat die keuze alleen op korte termijn resultaat oplevert. Robin Blondel legt uit waarom die basiswaarden naast u neerleggen het bedrijf op termijn kan schaden: “Je moet je waarden verdedigen, vooral als ze je basisbelofte vormen. Anders ben je niet meer eerlijk tegenover jezelf, je medewerkers en je klanten. Bij EXKi is eerlijkheid bijvoorbeeld een van de twee fundamentele waarden, naast het bedienen van de klant ‘zoals je zelf bediend wilt worden’. Die twee onwrikbare waarden zijn gebaseerd op vier pijlers: kwaliteit, gezondheid, respect voor anderen en het milieu. Als we morgen geen duurzame producten meer aankopen en frieten gaan verkopen, of verse tomaten op het menu zetten midden in de winter, dan verloochenen we de basisbelofte waarmee we tot nu toe onze klanten hebben aangetrokken. We lopen dus het risico de klant te verliezen. Je waarden naast je neerleggen betekent in dit geval dus met vuur spelen.”

Alleen kansen grijpen die in lijn zijn met je waarden

Wat als u een aanbod krijgt dat u niet kunt weigeren? Robin Blondel: “Je moet enkel de kansen grijpen die je in staat stellen om te groeien zonder je waarden te verloochenen, of zelfs te groeien dankzij je waarden. Je moet standvastig blijven en bereid zijn een mislukking te incasseren. Zo hebben we bijvoorbeeld onze ontwikkeling in de Verenigde Staten stopgezet omdat we onze belofte prijs/kwaliteit niet meer konden waarmaken. Om dezelfde reden weigeren we vandaag ook franchisedossiers in Dubai, Hongkong, Singapore... of voorstellen om restaurants te openen langs snelwegen of op plaatsen die te ver van onze keukenateliers verwijderd zijn. Dat druist in tegen ons RSI-engagement. Het zou heiligschennis zijn ten opzichte van de fundamenten van het bedrijf. We verkiezen om stap voor stap te groeien: beter traag, maar duurzaam evolueren”.

Elke dag ‘nee’ kunnen zeggen… soms zelfs tegen de klant

Bij EXKi verdedigen we onze waarden elke dag: “Sinds 2001, toen de 1e EXKi de deuren opende, hebben we nooit echte disrupties of revoluties meegemaakt zoals in de technologiesector bijvoorbeeld. We hebben dus nooit momenten beleefd waarop alles totaal zou kunnen veranderen. Het moeilijkste in de restaurantsector is standhouden. Elke dag worden we uitgedaagd door nieuwkomers, concurrenten en de klanten zelf. Kunnen we onze prijzen verlagen? Een getrouwheidskaart lanceren? Nee, want minder betalen door meer te consumeren past niet binnen onze value proposition. Nogmaals, we zouden onze fundamentele waarden verraden: onze marges liggen inderdaad lager dan het gemiddelde in de sector omdat we een kwaliteitsvoller product bieden. We kunnen onze klanten dus geen kortingen geven”.

Achter de waarden van het bedrijf staan, van werknemer tot aandeelhouder

Vanaf het businessplan de cultuur van uw bedrijf bepalen is essentieel. De definitie van je DNA is de hoeksteen van je project. En om te vermijden dat de basiswaarden van het bedrijf verwateren, moet iedereen in het bedrijf meewerken, zegt Robin Blondel, en moet je de waarden verspreiden, in de gehele waardeketen: “Je moet je waarden horizontaal, dus in de loop van de tijd, verspreiden maar ook verticaal, op alle niveaus van de hiërarchie. De beste manier om je waarden te laten voortbestaan, is ze door iedereen te laten toepassen. We zorgen er dus voor dat we ons omringen met mensen die onze waarden een warm hart toedragen, van bij de aanwerving. Ze werken ook samen aan die waarden en dat is een garantie voor motivatie, betrokkenheid en ontplooiing op het werk. Tot slot delen ook de aandeelhouders deze waarden en ze moedigen ons aan om ze na te leven, zonder winst op korte termijn na te streven. We richten ons allemaal op de lange termijn”.

Robin Blondel

Robin Blondel is sinds 2012 Global Head of Product & Marketing bij EXKi, een restaurantketen die gezonde natuurlijke voeding van hoge kwaliteit biedt. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als product & marketingmanager in de voedingssector en de horeca, zowel bij ketens als bij premium-, lokale en internationale bedrijven.