Elke ondernemer zou op elk ogenblik op de hoogte moeten zijn van: (1) stand van de zichtrekening, (2) de middelen die binnenkomen, (3) de middelen die buitengaan. En hiervoor heeft u niet noodzakelijk een accountant nodig. Maar gecompliceerder wordt het wel wanneer er wordt gegoocheld met winst- en verliescijfers, afschrijvingen en de notionele interestaftrek. En daar kan een goede accountant van enorme meerwaarde zijn. Maar hoe vindt u nu de geschikte boekhouder en hoe kan u tot een succesvolle samenwerking komen?

5 tips voor een vlotte samenwerking

1. Bepaal voor uzelf waaraan u behoefte heeft.

De expertise van een boekhouder kan verder gaan dan louter boekhouding en fiscaliteit. Sommigen verlenen ook uitgebreid advies inzake het opstellen van bijvoorbeeld uw business plan, uw vermogensplanning en uw financieringsaanvraag.

2. Vraag zeker naar het ereloon en de wijze van facturatie.

Het geeft u een idee met welke regelmaat u een factuur mag verwachten van uw accountant en wat hij u zal kosten op jaarbasis. Hou hierbij ook rekening dat sommige boekhouders een bijkomende vergoeding kunnen aanrekenen voor telefonische ondersteuning of via e-mail.

3. Ga te rade bij verschillende accountants.

Vraag referenties op bij andere ondernemers, uw bankier, of andere partners binnen uw netwerk. U kan ook rechtstreeks enkele referenties aan een boekhouder vragen, bij voorkeur van klanten binnen uw sector. Niet elke accountant is immers gespecialiseerd in de sector waarin u actief bent.

4. Ga na of de persoonlijkheid, stijl en werkwijze van de accountant matcht met de uwe.

Praat uw accountant bijvoorbeeld in een taal die u begrijpt? Staat hij op een gelijkaardige manier tegenover risico nemen? Is hij vlot bereikbaar en neemt hij regelmatig contact op met zijn klant? Ga hierbij ook na of de persoon die u te woord staat ook diegene zal zijn die uw dossier persoonlijk zal behartigen.

5. Besef dat u een gezond financieel beheer van uw zaak niet zomaar kan afschuiven op uw boekhouder.

Hou zelf  uw financiële staten en documenten op orde om frustraties en tijdverlies te vermijden. Neem ook regelmatig initiatief om bepaalde zaken af te toetsen bij uw accountant, en stel u hierbij kritisch op. Tenslotte bent u het als ondernemer die op het einde van de dag het ganse plaatje moet laten kloppen, van HR, marketing en verkoop, tot de ganse strategie van uw zaak.

Vincent Molly

Vincent Molly

Vincent Molly is professor Ondernemerschap en Familiebedrijven aan de KU Leuven en gastprofessor Financieel Management aan de UAntwerpen. Hij is tevens mede-oprichter van Familymind. Zijn passie en ervaring situeren zich in het domein van familiale ondernemingen; bedrijfsoverdracht; strategisch en financieel management in kmo's.