Of u het nu maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociaal en duurzaam ondernemen wilt noemen, het concept wint steeds meer aan populariteit. En daar zijn goede redenen voor. Piet Lietaer, Algemeen Directeur van groeiplatform De Punt geeft meer uitleg.

De meerwaarde van sociaal en duurzaam

“Alsmaar meer ondernemers zijn doordrongen van een besef dat het ondernemingsmodel van de afgelopen decennia, waarbij vooral winst centraal stond, niet langer houdbaar is. Zij zien in dat we de planeet en mensen niet mogen overbelasten en stellen een ander model in de plaats”, legt Lietaer uit. “Dit model van sociaal en duurzaam ondernemen streeft natuurlijk ook nog steeds naar winst maken, maar daarnaast proberen deze ondernemers bewust na te denken over hun impact op het milieu en de samenleving.”

“Dat is wat ik de ondernemer van de toekomst noem”, aldus de Algemeen Directeur. “Hij gaat bewust om met materialen, grondstoffen en mensen. Volgens mij, en ik sta hier zeker niet alleen in, is dit de enige manier waarop we onze planeet en samenleving beter kunnen achterlaten voor de volgende generaties. Het zijn trouwens niet enkel jonge ondernemers – al staan zij er over het algemeen meer voor open – die deze denkwijze hanteren, ook de ‘klassieke’ ondernemers gaan meer en meer in dit verhaal mee.”

Zelf de stap zetten

Zelf de stap naar duurzaam en sociaal zetten is niet altijd zo eenvoudig. Lietaer raadt iedereen dan ook aan om zich goed te laten begeleiden: “Bij organisaties als De Punt bijvoorbeeld kan iedereen aankloppen voor begeleiding en dan zoeken we samen  met  coaches naar gepaste oplossingen. Zelfs als u nog geen vastomlijnd idee hebt, maar wel veel ondernemersambitie, bent u welkom. De enige voorwaarde is natuurlijk dat uw uiteindelijke project sociaal en duurzaam is.”

Instrumenten en hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen

Er bestaat dan ook een arsenaal van tools om ondernemingen duurzaam en sociaal te maken. “Wanneer u zich vestigt in een bedrijvencentrum of aansluit bij een incubator, kunt u er een uitzoeken die net iets meer bij uw visie aanleunt", zegt Lietaer. “Als mensen met dezelfde instelling onder hetzelfde dak samenhuizen, ontstaat er een soort van kruisbestuiving die steeds een meerwaarde is.”

“Daarnaast bieden verschillende instellingen risicokapitaal en kwalitatieve ondersteuning voor sociale ondernemers aan. Wij doen dit bijvoorbeeld via een Sociaal Investeringfonds”, benadrukt de directeur. “Ook via workshops of bootcamps kan een ondernemer heel wat bijleren over sociaal ondernemen. Op onze Bootcamp Ondernemen, een vierdaagse waarin de deelnemers (entrepreneurs, starters, intrapreneurs, mensen met ondernemersambitie, …) van een idee tot een concreet werkbaar plan moeten komen, dat ze op de laatste dag moeten pitchen voor een jury.”

Enkele succesverhalen

Verschillende succesverhalen bewijzen dat sociaal en duurzaam ondernemen loont: “Roof Food is bijvoorbeeld bij ons begonnen: een onderneming die vegetarische catering aanbiedt en hiervoor zelf biologische groenten kweekt op een dakmoestuin in de stad. Bovendien stellen ze mensen tewerk die buiten het reguliere arbeidscircuit vallen. Ecologisch en sociaal gaan hier dus hand in hand.”

“Een ander bedrijf dat bij ons het levenslicht zag, is WijDelen. Dit initiatief heeft als doel mensen gebruiksvoorwerpen die ze niet vaak nodig hebben, te laten uitlenen. Hierdoor is het niet nodig steeds nieuwe spullen aan te kopen, wat zorgt voor heel wat minder CO2-uitstoot. Bovendien helpt het om het sociale weefsel in de buurt te versterken”, besluit Lietaer.

Piet Lietaer

Piet Lietaer is Algemeen Directeur van De Punt, een groeiplatform voor ondernemen dat sociaal en duurzaam centraal plaatst. Daarvoor was hij actief in de IT-sector en bezette hij verschillende functies bij Microsoft.