Wie zich in een ondernemingsproject stort of er op lange termijn één ambieert, waagt zich altijd aan een avontuur. Onderweg de nodige opleidingen volgen, vormt vaak een pluspunt, op voorwaarde dat men zich niet tevreden stelt met het verwerven van nieuwe kennis. 

Structureren van de aanpak

Oprichters zoeken vaak naar een structuur of een wat meer afgebakend traject met duidelijke stappen. Het oprichten van een onderneming is een ambitieus project van lange adem. In plaats van een korte en intensieve opleiding kiezen ze daarom beter voor een opleiding met minder impact op de agenda, maar van langere duur. Op die manier kunnen ze hun project laten evolueren en feedback vragen van hun trainers, maar ook van andere cursusdeelnemers. Op voorwaarde evenwel dat er een vertrouwensklimaat wordt gecreëerd, want veel ondernemers vrezen dat men hun ideeën wel eens zou kunnen stelen. Wanneer een opleiding aan die voorwaarden voldoet, vormt ze een écht pluspunt voor starters en leidt ze tot échte resultaten. 

Verder kijken dan zijn neus lang is

Voor bedrijfsleiders moet een permanente opleiding beantwoorden aan twee essentiële behoeften:

  • de bedrijfsleider de kans bieden om verder te kijken dan zijn neus lang is: omdat ze geheel in beslag worden genomen door het dagelijks beheer, hebben veel bedrijfsleiders geen tijd meer om na te denken over hun langetermijnstrategie, over de herstructurering van hun bedrijf of over de toekomst van hun activiteiten.
     
  • delen van kennis en ervaringen in de hand werken: het leiden van een bedrijf is een bijzondere ervaring die erg eenzaam kan zijn. Mensen ontmoeten die hetzelfde traject afleggen, maakt een uitwisseling van ervaringen mogelijk waarvan iedereen profiteert. 

Permanente scholing

Of het nu is met ICHEC Entreprise of in het kader van andere structuren zoals Solvay Entrepreneurs, ik kan beginnende én geroutineerde ondernemers slechts aanraden om de nodige tijd uit te trekken voor permanente scholing: de return on investment zal de tijd die ze daaraan besteden ruimschoots compenseren.

Jennifer Jacri

Jennifer Jacri

Jennifer Jacri is verantwoordelijk voor de verschillende programma’s van ICHEC PME en ze is tevens trainer en coach in ondernemerschap. Dankzij haar dagelijkse contacten met ondernemers is ze zich bewust van het belang van hun begeleiding en advies, en vooral van de nood om hen in contact te brengen met andere ondernemers.