Gemiddeld worden er in Europa 6,6 ondernemingen per 1000 inwoners opgericht, in België ligt dat cijfer maar op 2,5 (bron: VBO). “Niet ondernemen” is voor veel Belgen de standaardkeuze geworden en het is tijd om dat tij te keren.

Durven ondernemen

We leven in een maatschappij waarin zekerheid centraal staat en waarin het niet evident is om persoonlijke risico’s te nemen, want wie als ondernemer faalt, wordt vaak als mislukt bekeken. Wanneer u overweegt die stap te zetten, garandeer ik u dat iemand in uw omgeving zal vragen: "Zou je niet beter werknemer zijn, zonder risico’s te nemen en met een vast loon en werkzekerheid?" 

Wie een eigen zaak begint of een bedrijf wil leiden, steekt de nek uit en neemt verantwoordelijkheid. Ondernemen is bij uitstek beter willen doen dan de rest, de middelmaat willen overstijgen en meer vooruit willen. Dergelijke initiatieven moeten aangemoedigd worden en willen wij, de overheid, belonen en ondersteunen, want starters creëren niet alleen een toegevoegde waarde en werkgelegenheid, maar zorgen ook voor inkomen en winst, en scheppen zo welvaart én welzijn. Als u beslist om 100% voor uw droom te gaan, uw woorden in daden om te zetten en ondernemer te worden, dan willen wij dat aanmoedigen.

Ondernemingszin aanwakkeren

Battle of Talents is een jaarlijkse businessplan-wedstrijd waar studenten en onderzoekers aan kunnen deelnemen door hun idee naar een businessplan te transformeren en klaargestoomd te worden voor het ondernemerschap.

Initiatieven als deze moeten aangemoedigd worden. Daarom kunnen studenten voortaan ook gebruikmaken van de voordelige startersfinanciering van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Wie een innovatief idee heeft voor een zaak, moet daarin gesteund worden, of hij of zij nu student is of niet. Het vinden van voldoende en stabiel startkapitaal is voor veel startende ondernemers een heikel punt. Wie een goed businessplan heeft, of een goed team, maar toch onvoldoende financiële zekerheid vindt op de markt, moet bij PMV terechtkunnen.

Als overheid moeten we het signaal geven dat we ondernemen en ondernemers waarderen door onder andere zo weinig mogelijk administratieve lasten op de schouders van zelfstandigen en ondernemers te leggen en door drempels voor bedrijven naar informatie en overheidssteun te verlagen en vereenvoudigen.

Sla een andere weg in, proef van het ondernemerschap, zie kansen, grijp ze en durf!

philippe muyters

Philippe Muyters

Philippe Muyters is aangesteld als Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport in de Regering-Bourgeois I.