Ondernemen, dat is dikwijls de platgetreden paden verlaten, en dat is vooral uit uw eigen comfortzone treden. Voorbij de angst voor een vergissing of een mislukking, krijgt men snel zin in het overstijgen van het eigen kader en de eigen grenzen. Zichzelf voor de uitdaging plaatsen, is bovendien een waardevolle kans om zich te trainen om zijn werk anders te doen. Bizcover geeft het woord aan Loïc Bar, jeugdig ondernemer, maar toch al goed thuis in de strategie van de  durf.

Zich trainen in het vak van ondernemer

Loïc Bar verklaart de betekenis van een doorgedreven inspanning: "Elk ondernemersproject omvat risico’s en onzekerheden. Dus bent u maar beter getraind om ze te confronteren, om niet te worden overrompeld of verslagen wanneer de zone van het ‘discomfort’ verschijnt. Geboren in een familie van atleten, leerde ik reeds jong de principes van de sport toe te passen op alles wat ik doe. Bijvoorbeeld, geen enkele marathonloper, zelfs als hij lijdt, blijft in zijn comfortzone. Hij verdraagt en overwint de moeilijkheden dankzij zijn training. Dat geldt ook voor het ondernemerschap."

Maar hoe te trainen om uit zijn comfort zone te treden? Het is verstandig om een aantal basisoefeningen toe te passen.

Zijn eigen lot als ondernemer in handen nemen

  • Maak uw eigen pad, zo spoedig mogelijk: "De biografie van Steve Jobs op uw nachtkastje hebben staan, is nutteloos als u niet klaar bent voor uw eigen weg, die weg waarbij u uw eigen kansen creëert. Dat laat toe om niet alleen uit de massa te stijgen, maar ook om een kritische geest te ontwikkelen."
  • Stel uw werk in vraag en stuur bij: "Alle businessplannen zijn nutteloos wanneer een verandering van het vak, van de markt of van de technologie optreedt. In mijn sector  hadden we dit voor met de rage van de zonnepanelen  en dan de terugval ervan. We moesten het vak herdenken, om ons aan te passen aan het discomfort waarin we ons bevonden."

Een positieve dynamiek installeren

Uw comfortzone duidelijk definiëren is van essentieel belang om deze te kunnen blijven uitbreiden en te vorderen op uw traject als ondernemer.

"Uit uw comfortzone treden is niet het kenmerk van een generatie, meer dan van een andere. Het is het kenmerk van de nieuwsgierigen en van diegenen die al enig zelfvertrouwen hebben. Wanneer de contouren van uw comfortzone gedefinieerd zijn, is het makkelijker om er naar terug te gaan, maar vooral om ze verschuiven of zelfs om er ... comfort in te vinden. Ik herinner me, bijvoorbeeld, bij toeval te hebben gereageerd op een aanbod om een ​​behoorlijk technisch boek te schrijven. Ik deed het, hoewel het helemaal niet mijn specialiteit was. Ik vond er zo veel mogelijkheden in om mij te overstijgen dat ik er nog andere schreef, en daarna een dertig artikelen. Hoe meer ik vorderde, hoe meer ervaring ik opdeed. Het gaf me zoveel meer vertrouwen om mijn nieuw verworven comfortzone uit te breiden. Zo’n dynamiek geeft zin!"

Gemotiveerd blijven in het zicht van de uitdagingen

  • Dingen doen die zinvol zijn en in lijn blijven met de eigen waarden: "Er is niet veel dat me moedeloos maakt, maar wat me doet vooruitgaan is de blijvende aandacht voor de positieve impact die ik op de samenleving in het algemeen heb: het scheppen van banen in mijn regio, actie tegen het broeikaseffect, de economie stimuleren. Tegelijkertijd is het goed te blijven werken aan verbeterpunten, om zo het gevoel van eigenwaarde, en dus de motivatie, steeds te laten groeien.”
  • Niet vergeten dat u er niet komt met een enkele poging en dat u niet alleen bent: "Toen ik begon, moest ik - bovenop de uitdagingen eigen aan het ondernemerschap - de vooroordelen met betrekking tot mijn jeugd en mijn niet-universitaire opleiding, overwinnen. Naarmate men meer zijn waarde bewezen heeft en meer referenties bekomt, wint men aan vertrouwen. Dat is niet aangeboren, het is een werk dat men verricht. Ook de niet aflatende steun van naasten en medewerkers speelt een grote rol.”

Na ontvangst van de Microsoft Most Valued Professional, kreeg Loïc Bar diverse functies in gerenommeerde bedrijven aangeboden. Hij weigerde deze aanbiedingen om zijn eigen reis als ondernemer voort te kunnen zetten.

Loïc Bar

Loïc Bar, 30 jaar, is oprichter en CEO van Opinum. Deze start-up, gestart in 2015, biedt oplossingen in de cloud aan voor het monitoren en beheren van de energieconsumptie van gebouwen. EDF Luminus, Microsoft, Optiwatt, Lampiris en Proximus werden al snel partner van het bedrijf.