Overname van een bestaand bedrijf kan een uitstekende werkwijze zijn voor de kandidaat-ondernemer. Op voorwaarde dat hij de uitdagingen van deze bijzondere aanpak goed begrijpt.

De bedrijfsovername

Een bedrijf overnemen, dat betekent: de teugels overnemen van een ondernemersavontuur dat zijn kinderziektes al heeft gekend en zijn sporen heeft verdiend, dat meerdere jaren bestaat, met producten en/of diensten die al een markt hebben, en een historische bankier met wie een vertrouwensrelatie werd gevestigd.

Bedrijven tonen vaak potentieel

Dergelijke over te nemen bedrijven tonen vaak potentieel dat nog te weinig of zelfs helemaal niet werd aangeboord. Het kan zelfs gaan om bedrijven in moeilijkheden waarbij de overnemer zich wegens een reeks objectieve redenen bekwaam voelt om het tij te doen keren.

Voor sommige ondernemers kan de overname interessanter zijn dan starten met een wit blad. Het blijft echter even essentieel zich goed te laten adviseren. 

Een aanzienlijkere investering

Over te nemen bedrijven tonen vaak potentieel dat weinig of zelfs niet werd aangeboord.

De te investeren bedragen zullen uiteraard groter zijn dan bij een bedrijfsoprichting. De ramingen vanwege de adviseurs van overdrager (cedent) en overnemer komen erg vaak goed overeen: deze experts gaan immers uit van dezelfde regels en hebben – in alle vertrouwelijkheid – toegang tot dezelfde gegevens. De onderhandelingen zullen de prijzen vooral marginaal beïnvloeden en rekening houden met veeleer immateriële factoren, zoals de betrokkenheid van de huidige zaakvoerder in zijn bedrijf. Als hij er alles aan gedaan heeft opdat het bedrijf ook zonder hem blijft draaien, zal de overdracht zoveel gemakkelijker verlopen. Zo'n bedrijf heeft ook meer waarde dan als alles nog op zijn schouders rust.

De overdrachtsovereenkomst: een cruciaal element

De onderhandelingen – met hulp van een gespecialiseerd advocaat – moeten ook de "passiefgaranties" behandelen. Het komt er voor de overnemer op aan zich te wapenen tegen latere problemen: lopende processen of procesrisico's, delicate situatie met een strategische leverancier of grote klant, … De overeenkomst regelt ook de duur en modaliteiten van de "machtswissel": de periode waarin de overdrager nog in het bedrijf vertoeft om de overdracht te begeleiden. 

In de eerste plaats een menselijke kwestie

De relatie tussen de overdrager en zijn bedrijf is heel dikwijls nog zeer sterk. Hij wil zeker zijn dat "zijn baby" in goede handen is. De overname kan zich dus slechts concretiseren als de overnemer en de overdrager erin slagen een vertrouwensrelatie aan te knopen. Zoals zo dikwijls in zaken, zal het menselijke aspect doorwegen tegenover de financiële kwesties.

nicolas pirotte

Nicolas Pirotte

Als manager van Sowaccess, filiaal van Groep Sowalfin dat werd opgericht om de overdracht van kmo's en microbedrijven in Wallonië te ondersteunen, is Nicolas Pirotte een bevoorrecht observator van de dynamiek van overnames, zowel bij overdragers als bij overnemers.