Heel wat zelfstandigen en bedrijfsleiders stellen zich (te) weinig vragen. Nochtans kan informatie inwinnen over de markt, de business of de gevolgde strategie beginnende ondernemers veel leed besparen. De ervaring leert dat nog altijd 30 procent van alle starters binnen de vijf jaar de boeken alweer dicht moet doen. Dat zegt Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Klaar voor de start?

Vooruitkijken is prima, maar kijk nu en dan ook in de achteruitkijkspiegel.

Dat best wel wat zelfstandigen vrij snel falen, heeft veelal met een te beperkte voorbereiding te maken. "Beginnende zelfstandigen schatten fundamentele begrippen soms verkeerd in. Bijvoorbeeld dat omzet draaien niet hetzelfde is als geld verdienen. Het lijkt evident..."

U klopt aan bij een ondernemersloket voor de administratieve verplichtingen. "Prima, maar dat uw bedrijf bestaat, betekent niet dat u nu alles over ondernemen weet. Te veel ondernemers weten te weinig over de sector, hun product of dienst, de concurrentie, de markt, de economie..."

Ook over ondernemen op zich. "Wat is er voor nodig, welke mogelijkheden zijn er? Ken ik de te verwachten hindernissen of, omgekeerd, de opportuniteiten? Giet alle relevante gegevens die u te pakken krijgt in een businessplan, dat u als leidraad en houvast door uw ondernemerschap loodst."

Nog goed bezig?

Eenmaal begonnen moet u uzelf en uw business geregeld in vraag stellen. "Vooruitkijken is prima, maar kijk nu en dan ook in de achteruitkijkspiegel. Naar het traject dat u hebt afgelegd en naar de manier waarop u dat deed. Was er geen andere, betere weg mogelijk? Nam u niet te veel omwegen? Of ging u te kort door de bocht? Kortom, wat hebt u goed gedaan en wat minder goed?"

Doe voor die kritische reflectie gerust een beroep op een collega-ondernemer. Of voor specifieke domeinen - denk aan human resources of social media - op een specialist. "Ook de boekhouder van uw bedrijf kan meer betekenen dan een tijdige en correcte aangifte van de verschuldigde btw of vennootschapsbelasting. Boekhouders en fiscalisten zien het succes en het falen van heel wat bedrijven. U kunt daaruit leren."

Yes, innovatie

En dan: stilstaan is achteruitgaan. Het klinkt als een huizenhoog cliché, maar het klopt als een bus. Vooral in de huidige economie en samenleving waar evoluties elkaar in een hels tempo opvolgen. Het is van kapitaal belang om te detecteren wat er zich in uw sector en ook daarbuiten afspeelt.

"Bent u mee met de tijd? Gebruikt u efficiënte technologie voor het beheer van uw processen? Spreekt men over uw bedrijf op de sociale media? Hou het nauwlettend in de gaten, want wellicht doen uw concurrenten dat wel en verdringen ze u van uw positie in de markt voor u het goed en wel beseft."

"Uzelf voortdurend vragen stellen is uiterst belangrijk. Het betekent voor beginnende ondernemers vaak het verschil tussen slagen en onderuitgaan. Ik ben dan ook een ware pleitbezorger van levenslang leren."

Christine Mattheeuws

Christine Mattheeuws is voorzitster van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), een interprofessionele organisatie die zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s vertegenwoordigt en ruim 40.000 leden telt.