Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een innovatiecultuur binnen bedrijven en stimuleren intrapreneurship. 'Home for Innovation', de incubator van BNP Paribas Fortis, is daar een goed voorbeeld van. Géraldine Vandestraete, Griet Van Dorpe, Géraldine Fabri en Magali Delatte zijn voor een bepaalde periode initiatiefneemsters geworden van het project Made Near You, een rol die ver van hun normale functie stond.

De Agile-methode: ruimte voor aanpassingen

Tijdens de paar maanden durende uitdaging hebben deze vier groene onderneemsters zich vooral gerealiseerd dat het belangrijk is om een goed kader te hebben en de basisbeginselen van ondernemerschap onder de knie te krijgen. Zorgvuldig hun doelgroep kiezen en op strategische wijze hun diensten bepalen, waren voor hen onder andere essentieel om onnodig risico te vermijden en het project alle kans van slagen te geven. Het is beter vooraf te weten hoe om te gaan met hindernissen en uitdagingen die uw pad zullen kruisen. Zoals Géraldine Vandestraete aangeeft: “Ondernemers weten nooit wat de dag van morgen brengt. Iedere week staan ze weer voor een nieuwe verrassing.” Dankzij de coaching die ze ontvingen, konden Géraldine en haar collega's een goede basis leggen voor hun project door middel van de Agile-methode, een methode waarbij de rol van de klant vergroot wordt en die, zo lang het project duurt, veel ruimte vrijmaakt voor aanpassingen”We realiseerden ons al vrij snel dat onze aanvankelijke doelgroep lastig te bereiken was. Daarom besloten we ons doel bij te stellen en met name lokale producten onder de aandacht te brengen; dat werd het huidige Made Near You-project.”

Eerst het enthousiasme van het publiek testen, daarna pas het product

In eerste instantie kan men, door in contact te komen met potentiële klanten, de behoeften en verwachtingen van de doelgroep in kaart brengen en op grond daarvan beslissingen nemen. Vandestraete licht toe: “We hadden natuurlijk een ideaal, maar dat zou alleen werken als ook de producenten en consumenten daar achter zouden staan. Door met hen te praten en onze uitgangspunten te toetsen, konden we rekening houden met hun belang bij het project. Daardoor konden we het product ook aanpassen en het project indien nodig over een andere boeg gooien, wat we ook gedaan hebben.” De oprichtsters van Made Near You kwamen er door middel van enquêtes op straat en onder lokale fabrikanten achter dat 96% van de ondervraagden geïnteresseerd was in lokale aankopen , wat voor de meerderheid binnen een radius van tien kilometer betekende.


Na de uitgangspunten afgetoetst en het concept aangepast te hebben, leek het zinvol het product te testen om erachter te komen welke aspecten nog voor verbetering vatbaar waren. Fase twee bestond daarom uit het opzetten van hun pilotplatform, met basisfunctionaliteiten van hun oplossing. “Op dat momenten speelden onze abonnees op de Facebookpagina van Made Near You een sleutelrol voor onze motivatie en voor de samenstelling van onze database met gegevens van producenten, ambachtslieden en dienstverleners die in ons platform geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dat heeft ons vertrouwen in ons project en onze motivatie om door te gaan gesterkt!"

Een methode die vruchten afwerpt!

Nadat alle uitgangspunten waren getoetst, waren de laatste weken van het project gewijd aan de voorbereiding van de eindpitch. Vandestraete benadrukt: “We zijn van huis uit geen geweldige spreeksters en ook geen ondernemers. Het was voor ons heel moeilijk om ons project te verdedigen als een heuse start-up en steekhoudende argumenten aan te voeren." Toch wisten ze de uitdaging tot een goed einde te brengen. Het project werd goedgekeurd en de ervaring leerde hen dat intrapreneurship een doeltreffende manier van ondernemen is: het zorgt voor innovatie binnen de onderneming en tegelijk wordt het ongebruikte potentieel van werknemers benut.

De onderneemster sluit enthousiast af: “De ervaring heeft ons nieuwe werkwijzen aangereikt en heeft ons meer zicht gegeven op de verschillende fasen die ondernemers moeten doorlopen om hun ideeën vorm te geven. Een mooie uitdaging: als u eenmaal heeft gepitcht, wilt u meer!” 

Géraldine Vandestraete

Géraldine Vandestraete was tot voor kort commercieel adviseur bij BNP Paribas Fortis, momenteel is ze er betrokken bij het pilootproject Digital Star Group Agency. Met haar collega's Griet Van Dorpe, Géraldine Fabri en Magali Delatte nam ze via de 'Home for Innovation'-incubator deel aan het project Made Near You, een online platform dat consumenten, producenten en lokale ambachtslieden dichter bij elkaar brengt.