Philippe Metz, CEO en mede-oprichter van consultancy-bedrijf Intys Consulting, vertelt hoe hij na een aantal jaren loondienst ondernemer is geworden. Hij had een helder doel voor ogen toen hij ontslag nam: een ander model neerzetten en zich bevrijden van de gebruikelijke codes in de consultancy-sector.

Ken uw sector

Allereerst is het essentieel dat u de sector waarin u als ondernemer van start wilt gaan goed kent. Anders zal het lastig zijn de mechanismen ervan te begrijpen en een nieuw en duurzaam product/dienst te presenteren. Onderzoek de sector en benoem de behoeften waarin de bestaande modellen niet voorzien. 

"Ik heb 15 jaar in de consultancy-sector gewerkt en heb het geluk gehad de grote periodes van groei en verandering mee te maken, en met name de grote overgang naar digitaal en de opkomst van nieuwe digitale strategieën", aldus Philippe Metz. "Ik heb Intys Consulting niet opgericht om het beter te doen, maar om het anders te doen. Ik voelde me enigszins gefrustreerd omdat de grote consultancybureaus op de transformatie naar digitaal reageerden met fusies en overnames, wat nooit leidde tot de  verwachte resultaten. Na een analyse van de diepere oorzaken van dit probleem besloot ik ontslag te nemen om een businessmodel voor de sector op te zetten dat heel anders was."

Een goed idee hoeft geen revolutie te betekenen

"Ik heb het beroep consultant niet opnieuw uitgevonden. Ik heb het slechts op een nieuwe manier benaderd", verklaart Philippe Metz. "In de sector was het gebruikelijk standaardoplossingen te bedenken, die vervolgens bij alle klanten werden toegepast. Ik besloot een aanbod op maat te maken en elke oplossing af te stemmen op de behoeften van de klant. Dat leek me effectiever, gezien de technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.”

Door verworvenheden ter discussie te stellen en uw gezond verstand te gebruiken, kunt u op een doeltreffende manier een onderscheidend element vinden waarmee u als ondernemer succesvol kan zijn. Het is echt niet nodig om met een baanbrekende innovatie te komen. Als u bijvoorbeeld een slagerij heeft en besluit alleen nog maar biologisch vlees te verkopen, komt u tegemoet aan een nieuwe behoefte, zonder een revolutie teweeg te brengen in het beroep zelf: alleen het aanbod ontwikkelt zich. 

Wacht niet te lang

Heeft u ontdekt dat uw organisatie zou kunnen worden verbeterd, maar dat ze goed is verankerd in de sector, dan zal het heel lastig zijn om een verandering te realiseren. Verspil niet al te veel tijd aan uw pogingen om verandering teweeg te brengen. 

"Kunt u aantonen dat uw sectoranalyse en uw idee goed zijn, wacht dan niet te lang en begin met uw eigen onderneming. Hoe langer u wacht, des te groter de kans dat iemand anders u voor is!" laat Philippe Metz tot besluit weten. "In nog geen 10 jaar tijd is Intys Consulting van 1 naar meer dan 200 medewerkers in vier Europese landen gegroeid. Het is dus zeker de moeite waard geweest!”

Philippe Metz

Philippe Metz is CEO en mede-oprichter van business consultancy Intys Consulting, opgericht in 2007. In nog geen 10 jaar tijd is de onderneming gegroeid naar meer dan 200 medewerkers. Haar strategie is gebaseerd op de ontwikkeling van maatwerkoplossingen.