Hogeschool PXL zet al enkele jaren mee de schouders onder de economische toekomst van Limburg en ook BNP Paribas Fortis bevordert initiatieven die de ondernemersmentaliteit aanwakkeren. Directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL en Didier Beauvois, Head of Corporate Banking bij BNP Paribas Fortis leggen uit hoe hun organisaties  ondernemerschap aanwakkeren. 

Ondernemerschap stimuleren

“Als onderwijsinstelling is het onze taak om ervoor te zorgen dat jongeren later de regie over hun eigen leven in handen kunnen nemen en hun eigen weg inslaan”, zegt Ben Lambrechts. “Wij moeten in de eerste plaats uitstekende professionals opleiden met voldoende   vertrouwen in hun eigen kunnen. Goed onderwijs betekent in mijn ogen dat we afgestudeerden afleveren met een aantal essentiële vaardigheden voor de maatschappij van morgen. Ondernemerschap maakt daar zeker deel van uit.”

“Sinds kort wordt er met een andere blik naar ondernemerschap gekeken”, merkt Didier Beauvois op. “Succesvol ondernemen heeft niet alleen met vaardigheden te maken, maar ook met de juiste mentaliteit. ‘Durven’ wordt veel meer geapprecieerd dan vroeger. Jonge mensen beseffen beter dan wie ook dat de toekomst in deze pijlsnel evoluerende wereld meer dan vroeger ligt bij kleinschalige bedrijfjes of losse structuren in een grotere organisatie, zonder al te veel regeltjes of hiërarchie. En minstens even belangrijk is dat ook een mislukking vandaag vlot bespreekbaar is.”

“Toch denk ik niet dat wij van al onze studenten ondernemers kunnen maken”, aldus Ben Lambrechts. “Ik zie het eerder als onze taak om de kiem te zaaien voor een ondernemersmentaliteit. Ongeacht of die student daar later een eigen bedrijf mee opricht of hiermee als werknemer aan de slag gaat. In onze kennismaatschappij worden intrapreneurship en ondernemersvaardigheden ook bij werknemers almaar meer naar waarde geschat.”

Ondernemersvaardigheden aanleren

“We leren een aantal ondernemersvaardigheden aan”, vertelt Lambrechts. “Dat gaat van het opmaken van een business- en marketingplan over netwerken tot presentatievaardigheden. Maar ook co-creatie staat vandaag centraal in ons opleidingsaanbod. Onze studenten kunnen hun ideeën uitwerken via StudentStartUP. Hier krijgen ze de gepaste coaching en kunnen ze de hulp inroepen van externe partners. Daarnaast willen we onze medewerkers aanmoedigen om uit hun comfortzone te treden en innovatie aan te moedigen. Onze break-out sessies, die leerkrachten en leerlingen verplichten om les te krijgen in een totaal andere omgeving, zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Kloof dichten tussen studenten en bedrijfswereld

“Onze aanpak is dus erg pragmatisch en gericht op de praktijk”, zegt Lambrechts. “Zo kregen op 19 oktober meer dan 120 PXL IT-studenten hun eigen stek op de Corda Campus. Met dit iSpace-initiatief willen we de kloof dichten tussen de academische wereld en de bedrijfswereld. Onze studenten kunnen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en hun ideeën toetsen, terwijl de innovatieve bedrijven en start-ups kunnen leren van de inzichten van deze jonge IT-professionals. Dankzij de Corda campus zijn er op de Philipssite nu meer mensen aan de slag dan toen het bedrijf daar zelf nog zat.” 

“Een opvallende nieuwe trend die onze maatschappelijke rol nog meer in de verf zet, is dat nu ook lokale besturen bij ons aankloppen. Zij vragen onze hulp bij de uitbouw van hun lokaal ecosysteem. Zo kregen we van verschillende steden de vraag om mee oplossingen uit te dokteren voor de leegstand in de binnenstad. Daarnaast startte Voka een netwerk op rond smart cities, waarbij wij de academische partner zijn.”

Investeren in economische groei

“Wij willen aanwezig zijn waar ondernemerschap boomt en moeten onze diensten en producten herorganiseren op maat van de nieuwe realiteit”, vertelt Beauvois. “Daarom hebben we in negen Belgische steden, waaronder in Hasselt, Innovation hubs opgezet, als een soort entry point voor start-ups en jonge, innovatieve bedrijfjes.”

“Om te blijven groeien, is het belangrijk dat we een rol kunnen spelen in de economie van morgen en van in het begin betrokken zijn bij de plannen van startende ondernemers. Naargelang hun noden en mogelijkheden bieden we die nieuwe spelers zowel financiële steun als praktisch advies en groeimanagement. Om de ondernemersmentaliteit te stimuleren, proberen we ons zo veel mogelijk te verankeren in de plaatselijke ecosystemen. Zo organiseerden we in september nog een event met Limburg Startup en Innovatiecentrum Limburg om de relaties tussen start-ups en gevestigde bedrijven te versterken.”

Bron: BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect

Ben Lambrechts

Ben Lambrechts

Ben Lambrechts schopte het als twintiger tot Algemeen directeur van de Hogeschool PXL. PXL staat voor Professionals & Excellence. De school wil een voortrekkersrol spelen in het toepassen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs.