Marcel Le Moine, lesgever bij Febelfin, geeft hieronder 4 financieringsmanieren die nuttig zouden kunnen zijn voor uw kmo.

1. Openbare steunmaatregelen

U staat op het punt om een bedrijf op te richten of wenst uw activiteiten uit te breiden? Dan moet u weten dat u steun van openbare instellingen kunt krijgen. Uw situatie, uw sector, uw project, uw aanwezigheid in een regio... allemaal criteria op basis waarvan u al dan niet recht heeft op bepaalde steun. Er bestaat bijvoorbeeld een subsidieportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om op te zoeken voor welke steunmaatregelen u in aanmerking komt. In Vlaanderen is een  gids met openbare instellingen beschikbaar, waarin u meer verneemt over de instituten die uw bedrijf kunnen ondersteunen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw bank, die u advies kan geven over deze bevoegde instellingen.

2. Risicokapitaal

Financieringsoplossingen door risicokapitaal houden in dat een private investeerder een minderheid van uw ondernemingsaandelen overneemt. Hij zal uw business plan en de potentiële groei van uw bedrijf onderzoeken en indien de groei veelbelovend is, zal hij al dan niet beslissen om in uw kapitaal te investeren. Hierdoor verwerft u extra middelen om uw activiteit sneller te ontwikkelen. De investeerder kan zijn aandelen verkopen als die hem een interessante meerwaarde hebben opgeleverd.

3. Financiering door de bank

Banken vormen via leningen vaak de eerste bron voor de financiering van bedrijven en hun activiteiten. Zowel op korte als op lange termijn, voor investeringen in immobiliën of in de financiële sector bieden banken talloze oplossingen, die kunnen worden afgestemd op uw behoeften. Hun adviserende rol kan u eerder doen kiezen voor andere vormen van financiering, zoals crowdfunding.

4. Leasing

Een andere oplossing, leasing, is een speciale financieringswijze voor al uw vaste activa (auto's, materiaal, immobiliën, enz.). Het principe ervan sluit aanvankelijk aan bij het lenen van goederen, die u na verloop van tijd tegen een beperkte prijs kunt kopen. Met deze methode kunt u de aanvankelijke investering beperken en over langere tijd verspreiden. Bij grote investeringen voorkomt u zo dat uw geldelijke middelen worden beknot en uw ontwikkeling wordt geremd.

Marcel Le Moine

Marcel Le Moine

Marcel Le Moine is doctor in de economie (Erasmusuniversiteit Rotterdam) en bezit een masterdiploma in de commerciële (internationale betrekkingen) en didactische wetenschappen (KUL-Lessius). Hij is onder andere lesgever bij de Febelfin Academy, onafhankelijk bestuurder, ere-magistraat en universiteitsdocent. Bovendien is hij managing partner van FinPro, Advice- Training & Coaching.