Ter gelegenheid van de 10e Dag van de Ambachten overloopt de bevoegde minister, Willy Borsus, de kansen en veranderingen sinds de erkenning van het statuut van ambachtsman.

Een primeur in België

Voor het eerst worden in België ambachtslui officieel erkend. Voordien bestond er geen wetgevende tekst die het verschil benadrukte tussen een echt ambachtsman en iemand die beweerde dat te zijn, zonder echter over de vereiste kwaliteiten te beschikken (lees hier meer over het statuut van ambachtslieden). Om het statuut te verkrijgen, werd een procedure uitgewerkt: de commissie 'Ambachtslieden' van FOD Economie ontvangt de dossiers van ambachtslui die erkend willen worden. Sinds 1 juni 2016 (nvdr: datum van de vereenvoudiging van de wet van 19 maart 2014) werden meer dan 900 dossiers ingediend en kregen 450 ambachtslui al een officiële erkenning. De tendens houdt aan en is stijgend.

Diegenen die zich voordien het statuut van ambachtsman hadden toegeëigend of niet meer aan de wettelijke criteria voldoen, moeten – na waarschuwingen en eventueel inspectie – hun label inleveren. Bovenop de identificatie en erkenning van ambachtslieden streven deze maatregelen naar:

  • het garanderen van goede praktijken op de markt,
  • consumentenbescherming,
  • het aanhalen van sociaal-economische banden door consumptie in de buurt,
  • het behouden en ontwikkelen van deze beroepen en bijgevolg mogelijke jobs.
De actuele situatie zullen wij blijven opvolgen.

Meer bekendheid en succes voor dit economische segment

Traditionele beroepen bieden kansen, waarden en zingeving. Meer mensen zouden hiervoor moeten kiezen.

We beogen twee doelstellingen: de knowhow van ambachtslieden erkennen en deze bekendmaken. Dat gebeurt via een promotiecampagne en acties, die uitsluitend gericht zijn tot diegenen die deze officiële erkenning hebben ontvangen:

  • het logo 'Erkenning ambachtsman' met twee handen, die symbool staan voor vakmanschap,
  • een register op deze website met een overzicht per regio, opleidingen voor ambachtslui, producten,...
  • wedstrijden, zoals Ambacht in de kijker, en evenementen, zoals de Dag van de Ambachten.

Daarom vindt op 27 november 2016 de 10e editie van de Dag van de Ambachten plaats. De bedoeling van dit evenement is vooral om ambachten te ontdekken en te kunnen ontplooien. Deze dag valt niet toevallig net voor de eindejaarsfeesten. Zo kunnen dierbaren een geschenk met lokale en ambachtelijke waarde ontvangen, terwijl een gepassioneerd ambachtsman kan leven van zijn activiteit en een schakel kan zijn in onze economie. De slogan van deze dag is veelzeggend: 'Ze hebben gouden handen'!

Nieuwe kansen voor ondernemers

Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand, die na het verlies van zijn job of door andere omstandigheden een carrièreswitch heeft gemaakt. Ook de erkenning van het statuut van ambachtsman kan een stap in die richting zijn: het biedt mooie kansen voor omschakeling, zelfs om sommige roepingen te verwezenlijken. Sinds september 2016 kunnen personen met een werkloosheidsuitkering in bepaalde omstandigheden zelfstandige in bijberoep te worden. Dit is een tweevoudige kans om (opnieuw) te starten als ondernemer, in dit geval als ambachtsman.

Mooie perspectieven voor jongeren

De opwaardering van handwerk en traditionele beroepen en het doorgeven van kennis zijn ook een stimulans voor een andere groep: jongeren. Sommige minder bekende en minder erkende beroepen bieden mooie perspectieven als activiteit, maar ook als zelfontplooiing.  Net als andere eerbiedwaardige beroepen dragen deze ambachten waarden en zingeving uit. Als iemand de kans heeft om voor een dergelijk beroep te kiezen, is hij op de goede weg. De erkenning van het statuut van ambachtsman is een aanmoediging om deze weg in te slaan.

Willy Borsus

Willy Borsus is federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie.