Entrepreneurs Weekend is een initiatief dat de oprichting van bedrijven in België wil stimuleren. Tijdens themasessies delen specialisten in ondernemerschap hun ervaringen op dit gebied. Onder hen: Benoit Lips, één van de internetpioniers in België en vandaag ondernemerscoach. Hij heeft het over het concept van het Entrepreneurs Weekend en over zijn visie op ondernemerschap. Hij schrikt er niet voor terug om enkele heilige huisjes onderuit te halen …

Het publiek van het Entrepreneurs Weekends vormt een opmerkelijke mengeling: studenten, werklozen en loontrekkenden die zelfstandig willen worden of een activiteit in bijberoep willen uitbouwen. De gemeenschappelijke noemer? Ze zijn op een punt in hun loopbaan beland waarop ze het allemaal een ietsje te weinig vinden. Ze willen vrije baan geven aan hun project. Ze hebben bepaalde ideeën over ondernemerschap waarvan ze eerst afstand moeten doen om ze nadien volgens de juiste methode weer op te bouwen. Ze moeten leren hun idee uit te werken, hun rentabiliteit te becijferen, hun bedrijf op te starten en het te financieren.

Een goed moment om een zaak op te richten

Vooraleer ze een zaak willen opbouwen en over de toekomst spreken, blijven sommigen afwachten en stellen ze zich vragen over het actuele klimaat. Is dit het goede moment om te ondernemen? Dergelijke vragen vormen juist een rem. Want dit is wel degelijk het ideale moment om de waardeketen te herdefiniëren: de wereld verandert en we worden ertoe verplicht om traditionele vakgebieden anders te gaan bekijken. Dit is dé gelegenheid om afstand te nemen van de oude bedrijfsmodellen en nieuwe, vaak onvermoede mogelijkheden te ontdekken. De nieuwe technologieën vormen bijvoorbeeld een bloeiende sector. Deze sector is nog niet tot volle wasdom gekomen en daarom biedt hij niet alleen mogelijkheden voor de creatie van nieuwe bedrijfsactiviteiten en ondernemingen, maar ook voor de hertekening van bestaande sectoren. Bovendien is het soms gemakkelijker om een nieuw project op te starten dan een bestaande onderneming aan te passen. Dat is beslist een voordeel voor nieuwkomers.

De valstrik van een goed idee

In nauwe samenhang met de vragen over de timing moet een andere mythe worden ontkracht: dat je moet wachten op een goed idee om een zaak te kunnen starten. Op het gevaar af van sommige mensen te choqueren: in de wereld van vandaag heeft een idee geen enkele waarde want er zijn er bij de vleet. Wat belangrijk is, is de manier waarop u uw idee ten uitvoer brengt. Het juiste idee is in feite het resultaat van veel werk. Het is ook zo dat goede ideeën een valstrik kunnen worden: u loopt het risico helemaal in de ban te raken van dat idee en niet langer open te staan voor echte opportuniteiten. U moet blijven zoeken, ook al is het evenzeer om te leren als uit reële belangstelling.

Ondernemen als avontuur

Zichzelf vragen stellen is de tweede natuur van elke ondernemer: hij moet voortdurend zijn weg zoeken zonder dat er vooraf een traject is uitgetekend. Het ondernemerschap blijft een mooi avontuur dat kan evolueren in een wereld die voortdurend in wording is. Elke ondernemer moet zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Dat kan het hele jaar, aangezien er talloze gelegenheden komen om te leren ondernemen, met name dankzij de Entrepreneurs Weekends.

Benoît Lips

Benoît Lips heeft diverse bedrijven opgericht in de sectoren van digital marketing en technologie. Vandaag is hij coach en stelt hij zijn ervaring van 15 jaar in dienst van bedrijven, maar ook van ondernemers in wording. Hij helpt hen met name bij de ontwikkeling van hun digitale potentieel.