Christophe Henriet richtte enkele jaren geleden zijn bedrijf Cogengreen op. Hij benadrukt het belang om eerst bekwaamheden te ontwikkelen vooraleer iets op te starten, en vooral om continu bij te leren.

Cogengreen: vaardigheden en de juiste tools om te slagen!

Christophe Henriet, oprichter en zaakvoerder van Cogengreen, benadrukt dat het belangrijk is om eerst te leren van de beste, om zich vervolgens te lanceren en zich uit te rusten met de juiste tools.

Geduldig en bescheiden leren zijn

“Als iemand een ondernemingsplan heeft, popelt hij om aan te vallen en zijn doelstellingen te halen. Eerst dient men echter zichzelf in te schatten en zijn zwakheden te herkennen, zodat men op het eigenlijke moment van de oprichting alle troeven in handen heeft.”

Vaak is dat een moeilijke inspanning, vooral als men weet dat er plaats is op de markt en het potentieel aanwezig is. Toch is het beter om bekwaamheden te ontwikkelen vóór de start. Zo is een veilige start op de markt gegarandeerd en is de groei later meteen groter.

Leer van de besten …

“Ik heb warmtekrachtkoppeling zelf ontdekt en mij erin verdiept voordat ik me bewust werd van de mogelijkheden van die technologie voor de markt,” verklaart Christophe Henriet, oprichter van Cogengreen. “Ik heb besloten om mijn bekwaamheden in Duitsland te ontwikkelen. Daar hebben ze tien jaar voorsprong op ons en is alle voor de start vereiste kennis aanwezig.”

Door naar Duitsland te gaan, leerde Christophe Henriet alle details van de technologie echt begrijpen. Hij keerde naar België terug met de vereiste technische knowhow om zijn project uit te voeren. “Zonder dat leerstadium zou ik vandaag niet staan waar ik sta en was de afgelegde weg een stuk moeilijker geweest. Achteraf gezien besef ik het belang om bij de besten in de leer te gaan.”

… maar kopieer hen niet!

“U moet echter ook opportunist kunnen zijn. Ik heb vastgesteld wat er in Duitsland beter ging, maar heb ook processen gezien die ik niet wilde overnemen of volgens mij niet logisch waren. Op mijn niveau was het bovendien cruciaal om me te onderscheiden van de grote spelers, met het risico dat ik nooit een stabiele plaats op de markt zou kunnen veroveren.”

Hoewel de ondernemer deze weloverwogen raad geeft, verwaarloost hij niet de factor 'geluk' in het hele proces. “Het klopt dat ik bepaalde kansen heb gekregen waardoor ik vooruit kon, maar ik ben zeker dat kansen zich enkel bieden als u ze opzoekt!"

Bekwaamheden altijd blijven ontwikkelen!

“Ik heb de technische knowhow van mijn beroep ontwikkeld voor ik startte. Het ecosysteem evolueert nu echter. Men moet blijven leren om toegevoegde waarde te blijven hebben of om niet door een nieuwkomer ingehaald te worden. Een deel van mijn activiteit is en zal altijd verbonden zijn met onderzoek en ontwikkeling, evenals met het aanleren van innovaties in de sector. Dat is een essentieel element voor elke ondernemer, ongeacht in welke branche!”

Christophe Henriet

Christophe Henriet

Christophe Henriet is opgeleid als ingenieur. Toen hij belangstelling kreeg voor de technologie van warmtekrachtkoppeling, besloot hij om zijn eigen onderneming op te starten dat   motoren die werken op warmtekrachtkoppeling  ontwikkelt, produceert en verkoopt: Cogengreen.