Mariska Kesteloo is voorzitster van de Belgische afdeling van Meeting Professionals International.  Als Nederlandse die al 7 jaar in België woont en werkt, ziet ze in ons land een terughoudendheid om een onderneming op te starten. Met haar motto ‘Dare to say yes’, probeert ze onze landgenoten te overtuigen om sneller ja te zeggen tegen nieuwe, onbekende uitdagingen, zoals het ondernemerschap.

Terughoudende Belgen

Belgen zijn terughoudend en bedeesd, ze durven ‘hun hoofd niet boven het maaiveld uit te steken’. Deze mentaliteit en het huidige systeem houdt mensen tegen om te ondernemen. Belgen mogen nochtans trots en ambitieus zijn, dat beweert althans de Nederlandse Mariska Kesteloo: “In vergaderingen merk ik op dat mensen hun mening niet durven uiten, omdat ze ingaat tegen de algemene trend. Nochtans is hier niets mis mee, integendeel: u toont juist wilskracht en initiatief! Ook op privévlak zie ik hetzelfde. Vaak durven mensen bijvoorbeeld een ongelukkige relatie niet stopzetten uit angst voor verandering, en modderen ze maar wat aan.”

“Hetzelfde geldt voor de stap zetten naar het ondernemerschap. In mijn omgeving zie ik veel bekwame mensen met een goed idee en een berg ervaring die zin hebben om te ondernemen, maar uiteindelijk niet durven uit hun gouden kooi te komen. Vaak omdat ze bijvoorbeeld de zekerheid van hun job niet willen opzeggen of angst hebben om te falen

Nood aan een echte ondernemersmentaliteit

De Nederlandse ziet hier verschillende oorzaken voor: “ De angst om te falen zit diep, én het ondernemen wordt door de overheid nog té weinig gestimuleerd, ook al zijn verbeteringen onderweg, zoals de invoering van het statuut van student-ondernemer of de vele incubatoren die overal verschijnen.”

Een lange termijn visie

Waar wil u over 5 jaar staan?
“Ik geloof nochtans dat iedereen met een goed idee en voldoende ambitie kan slagen als ondernemer, indien twee voorwaarden vervuld zijn: ten eerste moet u een duidelijk doel voor ogen hebben. Vorm u een beeld van waar u over 5 jaar wilt staan. Verwacht niet dat het geld op korte tijd zal binnenstromen, want dat is niet realistisch. Laat u niet te snel van de wijs brengen, een bedrijf opstarten kost nu eenmaal veel tijd, energie, geld, lef en doorzettingsvermogen. Alle begin is moeilijk!”

Zorg voor een goede coaching

“Daarnaast is een goede omkadering van groot belang om te slagen. Omring u met mensen die zelf al een stap verder staan in het proces, die talenten onderkennen en deze boven angsten plaatsen. Ze kunnen u ondersteunen waar u het nodig heeft door u te tonen waar u goed in bent en hoe u dit optimaal benut.”

Starten in bijberoep

Voor alle Belgen met koudwatervrees heeft Kesteloo nog een laatste tip: “Probeer uw idee eerst uit in bijberoep. Zo kunt u de zekerheid van uw job behouden en toch al proeven van het ondernemerschap. En als u merkt dat uw idee aanslaat, is het maar een kleine stap om er volledig voor te gaan!”

Mariska Kesteloo

Mariska Kesteloo is voorzitster van de Belgische afdeling van Meeting Professionals International en sterke vrouw achter Crowd Girls, een platform dat vrouwelijke ondernemers ondersteunt. Ze is ook een veelgevraagd spreker en wil met haar motto ‘Dare to say yes’ iedereen aanzetten tot meer ‘ja’ zeggen in het leven.