Tweede luik van het thema ''Erasmus voor jonge ondernemers', een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma tussen ondernemingen, gesteund door de Europese Unie. Enerzijds is er het oogpunt van een jonge ondernemer die buiten zijn eigen, Belgische grenzen wordt opgevangen. Dat hebben we onlangs kunnen lezen. Een ander gezichtspunt is de ondernemer die een collega ontvangt: Sylvain Willenz, aan het hoofd van een succesvolle, Belgische design-kmo. Hij vertelt dat hij evenveel te winnen als te verliezen had…

Knowhow updaten en nieuwe ideeën opdoen

De ontvangende kmo van een jonge Europese ondernemer moet niet alleen diens kennis vervolmaken of hem in zijn vakgebied vormen. Sylvain Willenz vond de ervaring zo nuttig dat hij deze enkele keren heeft herhaald. Hij weet de nieuwe generatie, pas afgestudeerd aan internationale hogescholen, naar waarde te schatten: 'Deze jonge ondernemers bezitten een verbazingwekkende kennis en potentieel. Hun enthousiasme om ervaring op te doen, verdient respect. Dan hebben we het nog niet over hun actuele technische bagage en de nieuwe ideeën, die ze binnenbrengen in een onderneming, die zijn bakens al heeft uitgezet.'

De juiste match tussen ondernemers

De website van het Erasmusprogramma biedt zowel ontvangende als ontvangen ondernemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op basis van hun criteria. Tussenpersonen, zoals Impulse Brussels (ex-ABE, Brussels Agentschap voor de Onderneming), werken actief mee om een perfecte match te vinden. Voor Sylvain Willenz ging het behalve om een goede match ook om de juiste timing: “Ik stond op het punt om mijn business te ontwikkelen en er nieuwe krachten in op te nemen. Het idee om een reeks onbetaalde stagiairs de revue te laten passeren, paste niet binnen mijn ondernemingscultuur; ik ging op zoek naar andere mogelijkheden. Impulse Brussels bracht me bij het programma 'Erasmus voor jonge ondernemers'. Daarna moest ik het aspect 'evenementen' in mijn bedrijf meer uitwerken. Ik had het geluk om een jonge ondernemer te ontvangen, die actief was in de organisatie van evenementen.”

Een kmo, het ideale ecosysteem

De structuur van een kmo – met een horizontale organisatie – is uitstekend geschikt voor een uitwisselingsprogramma: “Of het nu gaat om stagiairs, een jonge ondernemer of een ondernemer op uitwisseling: ik behandel hen gelijkwaardig. Ik zorg ervoor dat ze verantwoordelijkheid opnemen en dankbare taken verrichten. Afstompend werk vind ik nutteloos. Met mijn 'jonge ondernemer' ben ik al naar een klant in de VS, Japan en Denemarken gegaan om hem nog meer bij de zaken te betrekken. Dat stimuleert beide partijen. Het is een gedeelde ervaring.”

Zorg ervoor dat de synergie werkt

Een jonge ondernemer heeft bepaalde bekwaamheden nodig om op te gaan in een buitenlandse bedrijfsbiotoop. Hetzelfde geldt voor de ontvangende ondernemer. Sylvain Willenz geeft een opsomming van de eigenschappen die hem veel hebben gebracht: “Ik raad ontvangende ondernemers het volgende aan:

  • maak een goede keuze voor de jonge ondernemer; het avontuur duurt namelijk 6 maanden;
  • vergeet niet dat hij geen uitvoerder is, maar een toegevoegde waarde;
  • sta open om de uitwisseling aan te gaan en wees grootmoedig;
  • last but not least: zorg voor een actieplan voor deze zes maanden durende samenwerking.”

Het belang van een actieplan wordt ook benadrukt door de jonge ondernemer.

We ronden af met een boodschap van de doorwinterde ondernemer, die erop wijst dat bij 'Erasmus voor jonge ondernemers' beide partijen zowel meester als leerling zijn: 'Zes maanden is een minimum, maar is te weinig: in die periode wordt de jonge ondernemer onmisbaar.' 

Sylvain Willenz

Sylvain Willenz is oprichter en heeft de leiding van de design-afdeling van SWDO, een multidisciplinair en internationaal designbureau in Brussel. Op 12 jaar tijd kreeg hij verschillende prijzen, onder andere als 'Belgische designer van het jaar' in 2009.