Een bedrijf opstarten met een vriend houdt bepaalde risico’s in, maar biedt ook interessante groeimogelijkheden. Hoewel dit bedrijfsmodel niet werkt voor alle ondernemers, richtte Fabien Defays, mededirecteur van Citius Engineering, zich volledig op de samenwerkingsvoordelen – en met succes. Hij vertelt hoe hij met zijn jeugdvriend ontslag nam bij een gerenommeerd bedrijf om samen hun eigen project op te starten. Oftewel hoe een hechte vriendschap het begin kan zijn van een vruchtbaar avontuur op zowel technologisch als zakelijk gebied.

Elkaar coachen voor gedeeld ondernemerschap

Sinds hun technische studies hebben Fabien Defays en zijn zakenpartner Grégory Reichling een goede synergie en doen zij alles in samenspraak. Dat geldt zowel voor het afgelegde parcours als voor hun vorming: "We waren beiden medevoorzitters van de doopcommissie van de Universiteit van Luik en werden enkele jaren later collega's op dezelfde afdeling bij Techspace Aero (Nota: het huidige Safran). Voortbouwend op onze raakvlakken en een onverbrekelijke vriendschap, begonnen we na te denken over ons gezamenlijk zakelijk project. We hebben ons steeds samen ingezet om onze plannen te realiseren. Zo schreven we ons bijvoorbeeld samen in voor een avondcursus aan het HEC. We voorzagen ook om beiden als zelfstandige in bijberoep te starten of dat de ene zich voor de andere zou lanceren tot de zaken goed verliepen en de bestellingen binnenstroomden. Gregory en ik nemen steeds alle zakelijke beslissingen in gezamenlijk overleg, zo bekomen we naast een goede samenwerking ook een uniform bedrijfsmodel. En zo verlieten we dus onze baan bij Safran om ons eigen bedrijf op te starten.

Angst overwinnen en met beide voeten op de grond blijven

Vrienden en familie kunnen de nodige bedenkingen hebben. Zeker als men niet afkomstig is uit een familie van ondernemers of als de zakelijke activiteiten (in dit geval industriële dienstverlening) niet helemaal duidelijk zijn voor de naaste omgeving. Hetzelfde doel voor ogen hebben, een gedeelde visie en zelfs gelijkaardige werkgewoontes helpen om vrienden en familie gerust te stellen.

 

In het geval van Fabien Defays speelde risicobeheersing ook een belangrijke rol: “Een computer en een wagen waren voldoende om van start te gaan. We hoefden toen ook niet te beschikken over een personeelsbestand van tien personen. Het voornaamste risico beperkte zich tot het verliezen van het startkapitaal. Mocht het avontuur toch mislukken, hadden onze ingenieursdiploma’s en 5-6 jaar ervaring genoeg waarde om ons terug aan te dienen op de arbeidsmarkt.”

Beroep doen op verschillende inzichten en externe perspectieven

Zijn er ook valkuilen bij een samenwerking tussen bevriende ondernemers? “Een goede synergie bevordert de communicatie en zorgt ook voor gestroomlijnde besluitvorming. Het nadeel is dat we misschien even snel overeenkomen om effectief een foute beslissing te nemen. Om dit struikelblok te vermijden, is het belangrijk ook andere samenwerkingen aan te gaan. We deden dus beroep op externe partners en konden zo een gedreven team samenstellen tussen commerciële en administratieve afdelingen. ».

Taakverdeling en gedeeld leiderschap

“Door onze corresponderende profielen moesten we ons ook vragen stellen over de taakverdeling. Zo nam een van ons de commerciële kant en business development op zich, terwijl de ander de operationele uitvoering beheert. We beschikken over overlappende vaardigheden maar dit vormt niet echt een struikelblok. We proberen vooral een echt team te vormen.

 

En voor wat leiderschap betreft, hoewel een individuele bedrijfsleider als hoofd van een organisatie logisch is voor buitenstaanders, opteerden we voor een tweehoofdige bedrijfsleiding: de bestuurlijke taken zijn evenredig verdeeld.”

Zich voorbereiden op eventuele meningsverschillen

 

Fabien Defays vergelijkt zijn zakelijk avontuur met een huwelijk: “Het is niet omdat we op de hoogte zijn van de echtscheidingscijfers dat we de zin om samen te ondernemen moeten laten varen. We weten dat er vroeg of laat ook meningsverschillen zullen zijn. Daarom is een huwelijkscontract belangrijk. In het bedrijfsleven spreken we van een aandeelhoudersovereenkomst. Grégory en ik zijn op dit punt eigenlijk slechte voorbeelden (lacht): we revalueren deze overeenkomst elk jaar en zelfs elke maand. We houden in het achterhoofd dat de onderneming ooit overgenomen zou kunnen worden en blijven de juiste vragen stellen:

  • Hoe passen familie en kinderen in dit plaatje?
  • Wat gebeurt er indien een van beide zakenpartners komt te overlijden?
  • Wat als men een ander bedrijfsmodel wil volgen?
  • Enz.

 

Daar denken we uiteraard niet graag aan. Het is echter wel belangrijk om daar aandacht aan te besteden als de zaken goed gaan. Voor ons verloopt dat gelukkig goed sinds enkele jaren.”

Fabien Defays

Fabien Defays is medeoprichter en mededirecteur van Citius Engineering. Dit in 2009 opgerichte bedrijf, is gespecialiseerd in machinale automatisering en industrieel projectbeheer. Het team, bestaande uit een veertigtal medewerkers, heeft als missie het boosten van productiviteit en industriële competitiviteit in alle sectoren.