"Waarde wordt niet uitgedrukt in jaren", wordt weleens gezegd. Een stelling die we meteen geloven wanneer we Romain Hault ontmoeten: op zijn vijftiende bracht hij al een videogame op de markt, drie jaar later is hij bezig met het uitbouwen van zijn start-up Kiwert. Zijn bijnaam luidt de 'VentureLab Baby', naar zijn incubator VentureLab. Hieronder legt hij legt uit hoe hij de vooroordelen rond zijn jonge leeftijd weerlegt, terwijl hij een bestuurlijke visie ontwikkelt die blijk geeft van maturiteit.

Geloofwaardig overkomen als jonge ondernemer

"Op praktisch vlak is er in de start-upfase geen probleem. Het is pas bij de eigenlijke oprichting van het bedrijf dat je meerderjarig moet zijn. Een mogelijke oplossing bestaat er dan bijvoorbeeld in het beheer van de start-up tijdelijk aan een familielid over te laten. Het helpt wel om 'Baby VentureLab' te zijn. Het wekt bij iedereen nieuwsgierigheid en interesse op. Daarentegen weet ik dat ik alles in het werk moet stellen om de zaken concreet voor te stellen aan potentiële partners. Dat is belangrijk, zeker toen ik op zoek was naar investeerders. Aan die geloofwaardigheid hebben we moeten werken."

Expertise en advies van ervaringsdeskundigen

En als hij 'we' zegt, bedoelt Romain Hault diegenen die hem steunen in zijn dagelijks leven als jonge ondernemer. Dat zijn onder andere zijn ouders, maar ook zijn coach bij VentureLab, start-up accelerator: “Deze incubator biedt me de professionele ervaring waar ik nog niet over beschik, naast vaardigheden inzake ondernemingsplannen en projectleiding. Ik kwam in contact met experts, bijvoorbeeld met advocaten voor het juridische luik. Het is dankzij VentureLab dat mijn project kon evolueren: het ontwerpen van videogames is uitgegroeid tot een gemeenschap van applicatieontwerpers en recent tot een ontwikkelingsplatform voor technologische projecten.”

De vereiste uitzonderingen op de regel

Het is mogelijk om het statuut van student-ondernemer te krijgen, maar dat kan pas vanaf het hoger onderwijs. Om dit probleem van timing te omzeilen, vond de jonge ondernemer de oplossing bij zijn school: "Mijn school steunde me in mijn project. Ik kreeg van de directie de nodige vrijstellingen om deel te kunnen nemen aan de vergaderingen met mijn partners en coaches. Het was niet spijbelen dat me motiveerde, maar de voortdurende ontwikkeling van mijn project."

Perspectief creëren en beslissen over de toekomst

En zijn leraars hadden het volste vertrouwen in dit buitenbeentje. Hij behaalde niet enkel goede cijfers, maar bracht ook het beste in anderen naar boven: “Kiwert is een gemeenschap waar ook zijn klasgenoten aan deelnemen. Iedereen komt hier met zijn project om het te laten groeien en om begeleiding te vinden. Dat schept perspectieven. Het gaf mijn leven als student echt zin: ik ging niet meer naar school met het idee om een diploma te behalen, maar ik wist dat ik nuttige kennis opdeed voor mijn huidige en toekomstige projecten. Terwijl sommige studenten nog niet weten wat ze willen of lessen volgen uit verplichting, heeft mijn activiteit als starter ervoor gezorgd dat ik duidelijk weet wat ik wil doen. Ik ga niet bepaalde studies doen omdat er toekomstmogelijkheden zijn of omdat ik in een bepaalde richting gestuurd word. Ik heb me ingeschreven bij het HEC in Luik omdat ik de smaak van het ondernemen te pakken gekregen heb.”

Een duidelijke visie hebben en ervaring opdoen

Romain Hault ontplooit zich volledig bij het bepalen van zijn toekomst  en dat maakt de belemmeringen en de werkdruk die bij dit dubbelleven als ondernemer/student horen hanteerbaar. Hij slaagt er ook in om zijn prioriteiten te stellen en vooral om manager-inzichten te verwerven:

  • 2 goed gescheiden levens, met twee afzonderlijke agenda’s en hun respectievelijke 'to-do-lijstjes'
  • constante bijscholing, niet enkel tijdens de lessen, maar ook door het bijwonen van beroepsgerichte bijeenkomsten, ondernemerschap, management, etc.;
  • menselijke en professionele waarden creëren voor geslaagde samenwerkingsverbanden: “Onder mijn klasgenoten bevinden zich echt mensen met potentieel (ICT-ontwikkeling, grafische vormgeving…). Door de samenwerking met Kiwert, zullen hen geen vacatures geweigerd worden door een gebrek aan ervaring wanneer ze de schoolbanken verlaten. Hun cv’s zullen concrete projecten bevatten, in plaats van enkel bedrijfsstages. Ze zullen ook reeds operationeel zijn: zeven maand aan de ontwikkeling van een applicatie werken, is heel wat anders dan het volgen van tien of twintig dagen praktijkles. We vormen een gemeenschap van jongeren, die gemotiveerd zijn door bedrijfsontwikkeling en het verwerven van competenties.”

Romain Hault

In 2016 lanceerde Romain Hault op 16-jarige leeftijd zijn start-up Kiwert. Kiwert is een platform voor de ontwikkeling van technologische projecten met betrekking tot mobiele toepassingen.