Slechts 35% van de zelfstandigen zijn vrouwen wat aantoont dat ze nog steeds erg ondervertegenwoordigd zijn in de ondernemerswereld. Nochtans is dit een groep met een enorm potentieel. Zelfstandigenorganisatie NSZ berekende namelijk dat vrouwen 30% minder kans hebben om failliet te gaan dan mannen. Professor Katleen De Stobbeleir legt uit waarom ze minder ondernemen, en wat we hier aan kunnen doen.

Vooroordelen tegenover vrouwen

“Ondernemende vrouwen stoten op verschillende obstakels waar mannen geen last van hebben. Vaak zijn dit heel subtiele zaken die zo ingebed zijn in de samenleving dat we het zelf niet merken. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het sociaal geaccepteerd is voor mannen om anderen te onderbreken, en dat is niet zo voor vrouwen,” zegt De Stobbeleir.

“Bovendien zijn vrouwen sneller geneigd om te kiezen voor het gezin. 40% van de vrouwen werkt halftijds, terwijl dit bij mannen maar 7% is. De carrière van de man gaat meestal dus voor op die van de vrouw. Dit weerhoudt vrouwen ervan om een eigen bedrijf op te starten.”

Noden van de onderneemster

“Waar de ondernemerswereld nood aan heeft is een mentaliteitswijziging. Enkel als we de verschillen tussen mannen en vrouwen durven benoemen, kunnen we deze vooringenomenheid tegenover vrouwen wegwerken. Ongeacht hun competenties voelen mannen zich bijvoorbeeld sneller dan vrouwen thuis in een leidinggevende functie. Daarom organiseren wij met JUMP – een netwerk om vrouwen hogerop te helpen – workshops die mensen wijzen op hun onderbewuste vooroordelen”, aldus de professor.

“Maar dat is uiteraard niet voldoende. Ondernemingszin moet al aangemoedigd worden van jongs af aan, ook bij meisjes. Daar hebben ze sterke rolmodellen voor nodig. En die zijn er wel in België, maar ze staan jammer genoeg zelden in de schijnwerpers. Initiatieven als de WOMED award, een prijs voor de onderneemster van het jaar, georganiseerd door Markant, een netwerk voor ondernemende vrouwen, moedig ik dan ook sterk aan”, zegt de academica.

Tips voor de onderneemster

Als u dit volgende rolmodel wilt worden of uw eigen onderneming wilt starten, houd dan volgende tips in gedachte. U kunt steun krijgen van verschillende organisaties en instanties. Vrouwennetwerken zoals het al eerder genoemde JUMP of Markant kunnen u in contact brengen met andere onderneemsters. Maar ook Ondernemer in Zich(t) van Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt specifieke begeleiding op maat van vrouwen.

“Daarnaast hebben vrouwen vaak de neiging om hard te focussen op de soft skills zoals people management. Probeer toch breder te kijken en ook de business skills niet uit het oog te verliezen, ze kunnen u zeker van pas komen”, aldus De Stobbeleir.

“Vrouwen die de stap willen zetten, geef ik ten slotte nog graag het volgende mee: onderschat uzelf niet. Vrouwen zijn terughoudender dan mannen, maar daardoor maken ze ook doordachtere keuzes. Laat u daarom niet afleiden door kritiek of weerstand en geloof in uzelf!”

Katleen De Stobbeleir

Katleen De Stobbeleir is Associate Professor Human Resources Management & Leadership aan de Vlerick Business School. Daarnaast is ze verbonden aan JUMP, een netwerk dat streeft naar de promotie van vrouwen op professioneel vlak.