Een voorstelling maken over zijn leven als ondernemer en jongeren warm maken voor het ondernemerschap: dat doel had Davy Courteaux voor ogen met 'Je lance ma boîte'. De voorstelling loopt momenteel in verschillende zalen. Hierna vier tips om de slapende starter in u wakker te maken.

Geloven in uzelf en in uw dromen

Het kan wat afgezaagd klinken, maar het is wel een geweldige drijfveer om mee aan de slag te gaan. Geloven in uzelf wapent u tegen de angst en de angst om risico's te nemen: de voornaamste redenen waarom jongeren van vandaag ondernemers worden. Door te geloven in uzelf stopt u met nadenken en schiet u in actie. Dat heeft niets te maken met vertrouwen. Dat komt later als u succes hebt. Het is ook de ideale bescherming tegen stoorzenders. In de vorm van uw vrienden of familie die u met de beste bedoelingen willen beschermen en u afraden om risico's te nemen. 

Vertrekken van uw passie

Uw project draait rond passie. Ondernemen is een uitputtingsslag en zelfs een strijd. Als u met hart en ziel voor uw project gaat, dan kunt u ook tegenslagen aan. U onderneemt toch niet alleen voor het geld of de erkenning? U doet het vanuit uw hart. Door uw passie te beleven, hebt u niet de indruk dat u aan het werken bent en boekt u op termijn ook meer resultaat. Ondernemen betekent vaak dat u slimme oplossingen moet bedenken voor de problemen waar u op stoot. Met passie gaat dat veel gemakkelijker.

Voorbereid zijn op mislukkingen

Mislukkingen zijn hoe dan ook onvermijdelijk. Veel jongeren beginnen met veel ambitie, maar kunnen zich niet inbeelden dat ze ook kunnen falen. Wie voorbereid is op mislukkingen, kan net veel beter anticiperen en relativeren. Vul plan A aan met een  plan B en een plan C zodat u daarop kunt terugvallen mocht dat nodig zijn. Het is belangrijk er geregeld bij stil te staan dat mislukken altijd mogelijk is. Maar daarom hoeft u er niet bang voor te zijn. Want het ondernemerschap is niets anders dan een opeenvolging van menselijke relaties. In het leven gaat het net zo. Als een sponsor of een partner u afwijst, voelt dat een beetje zoals toen uw vriendje of vriendinnetje het uitmaakte. Hoe bent u dat blauwtje toen te boven gekomen? Daaraan terugdenken helpt u passend te reageren op mislukkingen ...

U goed omringen

Het lijkt evident, maar het volstaat niet om u met bekwame mensen te omringen. U moet ook op menselijk vlak op dezelfde golflengte zitten, dezelfde passie delen, bereid zijn om samen uw weekends op te offeren als dat nodig is. Als u bij de keuze van uw partner of uw vennoot ook maar de minste twijfels voelt, doet u het beter niet. Hetzelfde geldt voor een mentor of een peter. U moet hun waarden en principes wikken en wegen. Als die niet helemaal overeenstemmen, houdt u beter de boot af. U goed omringen betekent ook een positief klimaat creëren. Verban negatieve mensen die altijd maar weer negatieve en ongefundeerde kritiek geven. U goed omringen wil tot slot ook zeggen dat uw partner volkomen begrijpt waar u mee bezig bent en welke opofferingen dat vraagt.

Davy Courteaux

Davy Courteaux is een jonge ondernemer en animator van NRJ Startup. Hij wil het ondernemerschap stimuleren en veralgemenen. In zijn show "Je lance ma boîte" vertelt hij zijn ervaring.