Claire Munck, CEO en gedelegeerd bestuurder van Be Angels, een van de actiefste netwerken van business angels in Europa, verklaart de werking van de business angels evenals de omstandigheden waarin u zich tot hen kunt wenden.

1. Bepaal uw behoefte

Er zijn twee belangrijke redenen waarom een ondernemer contact opneemt met een business angel.

  • De eerste is geen verrassing: de nood aan eigen middelen via een ander soort financiering dan een banklening.
  • De tweede reden is minder bekend, maar wel belangrijker: de toegevoegde waarde die deze private investeerder de ondernemer kan bezorgen, aangezien hij de ontwikkeling van de jonge onderneming zal begeleiden. U wendt zich namelijk tot een business angel die ofwel jarenlange ervaring heeft in de sector waarin u uw activiteiten wil opstarten, ofwel omdat zijn competenties een aanvulling vormen op uw profiel.

2. Uw goede business angel vinden

Aangezien business angels private, natuurlijke personen zijn die hun eigen middelen investeren, is het vrij moeilijk om hen op te sporen – tenzij ze vaak in de media komen. Daarop spelen verschillende netwerken in, zoals Be Angels. Een ondernemer kan hier zijn project gemakkelijk indienen en krijgt zo rechtstreeks toegang tot een reeks profielen en bekwaamheden, die aan zijn verwachtingen beantwoorden. Ter informatie: een goede business angel wordt in werkelijkheid vaak vertegenwoordigd door een consortium van verschillende investeerders.

3. Innovatie als leidraad

De business angel heeft vooral interesse in het innoverende karakter en het groeipotentieel van uw project. Hij wil ondernemingen niet alleen begeleiden tijdens hun ontwikkelingsfase, maar streeft er ook naar waarde te creëren, die hij kan terugwinnen als hij zijn kapitaal weer uit het bedrijf haalt.

De sector van uw onderneming heeft bijgevolg weinig belang, zolang ze maar een hypothetisch belangrijke groeicurve toont om het risico, genomen in het stadium van uw ontwikkeling, te compenseren, en vooral dat ze innovatief is (of het nu gaat om het businessmodel, om de instap in een nieuwe markt of een innoverend consumptieproduct, etc.).

Let op: 'innovatie' en 'nieuwe technologieën' zijn geen synoniemen – beide termen hangen wel nauw samen, maar ook tal van andere sectoren zijn innoverend.   Ter illustratie heeft het netwerk Be Angels een afdeling opgericht die zich wijdt aan het sociaal ondernemerschap.

4. De complementariteit van financieringsbronnen

Ondernemers zoeken meestal hun toevlucht tot business angels als hun project te gewaagd lijkt en ze er geen banklening voor krijgen. Beide financieringsbronnen kunnen echter gecombineerd worden, aangezien de steun van een business angel het vaak mogelijk maakt om toch een banklening vrij te geven. En omgekeerd: als u een banklening heeft, zijn de bekwaamheden en ondersteuning van een business angel hiermee niet in tegenspraak, maar versterken ze uw ontwikkeling

Dat geldt evenzeer voor andere financieringsmethodes, zoals crowdfunding, waardoor een banklening kan vrijgegeven worden en u uw merk of onderneming kunt bekendmaken, nog voor de lancering ervan!

5. Wees geduldig!

Fondsen vinden kost tijd; ga niet overhaast te werk. Zowel voor een business angel, een banklening als een andere financieringsbron is geduld nodig! Vaak is de ondernemer erg ambitieus en zou hij willen dat alles even snel evolueert als in zijn hoofd, wat begrijpelijk is. Het is echter even belangrijk om de zaken te laten rusten en afstand te nemen.

Claire Munck

Claire Munck is CEO en gedelegeerd bestuurder van Be Angels, een netwerk van Be Angels dat meer dan 15 jaar geleden werd opgericht, actief is in Brussel en het Waalse Gewest – één van de actiefste netwerken in Europa – en bovendien de Women Business Angel Club beheert. Ze is alumna van de McGill University in Canada (BA Arts, onderscheiding), van EFAP (master, grote onderscheiding) en van de Université Libre de Bruxelles (postgraduaat, grote onderscheiding).