Ondernemen is ten strijde trekken. Maar vechten om het vechten heeft geen enkele zin. Hoe kunt u dat vermijden en toch de strijd winnen? Jean-Christophe Conticello, oprichter van Wemanity, adviesbedrijf en Europees leider inzake Agile en digitale transformatie van ondernemingen, geeft uitleg. Hij vindt hiervoor inspiratie in het 1e handboek voor militaire strategie ter wereld, “De kunst van het oorlog voeren” (door Sun Tzu). Hij past enkele waardevolle richtlijnen uit het boek toe op de hedendaagse ondernemer en manager.

Zo wordt u een people manager van de nieuwe generatie

Een onderneming is in de eerste plaats een ondernemer. Hij wijst de weg bij het avontuur, maar niet om het even hoe. Jean-Christophe Conticello legt uit: “Een onderneming leiden gebeurt tegenwoordig niet meer volgens het model van de jaren 80. Het tijdperk van de almachtige Algemeen Directeur is voorbij. De nieuwe generatie ondernemers luistert veel meer naar de medewerkers. Deze ‘generaals’ waken er over dat iedereen zijn rol en zijn nut binnen het team kent. Zij geven hen ook de middelen om de besten te worden, want u bent niet de beste, u wordt de beste. Vandaar de permanente opleiding of verbetering – in militaire taal ‘de training’ - want die draagt bij tot groei en tot de ontwikkeling van de onderneming.”

Communiceer helder over de strategie met de troepen

In dit moderne managementperspectief zijn de medewerkers veel meer dan gewoon uitvoerend personeel: “De bedrijfsleider heeft een duidelijke visie en een strategie. In het militaire jargon spreekt men dan over een ‘actieplan’ en in managementtermen over een ‘roadmap’. Belangrijk is dat dit wordt gedeeld met de teams zodat deze weten wat hun doel is (de koers of de visie van de onderneming). Ook moet het ‘Hoe’ worden bepaald om te kunnen samenwerken.” Een manier om samen te werken met zijn troepen die Jean-Christophe Conticello binnen zijn onderneming toepast en aan zijn klanten voorstelt: “Wij werken met OKR’s (Objectives and Key Results), zoals ook Intel of Google al zo’n twintig jaar doen. Dit is in de eerste plaats een methode waarbij de inspanningen van het team op hetzelfde doel worden gericht. Daarnaast wordt er gefocust op het bepalen van de teamdoelstellingen, die vervolgens individueel worden toegespitst en binnen het hele bedrijf op een transparante manier worden gedeeld.”

Functioneren op basis van dezelfde missie

Om samen naar hetzelfde doel toe te werken en dit zodoende te bereiken, is het belangrijk dat iedereen de missie van de onderneming kent. Jean-Christophe Conticello bevestigt dit: “Functioneren volgens dezelfde logica, een goede zelfkennis en een goed inzicht in de organisatie zijn sleutelelementen voor het succes van een onderneming. Voeg daar nog een flinke dosis discipline bij en alles valt vlot op zijn plaats. Daardoor is men ook klaar om de tegenstander het hoofd te bieden.”

Beschouw de concurrent eerder als een bondgenoot dan als een vijand

De tegenstander hoeft niet altijd als een vijand beschouwd te worden: “Zowel volgens Sun Tzu als volgens een bepaalde ondernemersvisie is de concurrent meer een medestander of bondgenoot dan een tegenstander. Cruciaal is het observeren van de concurrent. Dit biedt diverse mogelijkheden:

- Inzicht in de zwakke punten van de tegenstander en zelfs het openen van nieuwe perspectieven. De strategieën om het leadership in handen te nemen, zoals growth hacking of uberisering vallen onder deze manier van handelen. Dit is niets meer of minder dan het creëren van nieuwe markten door bestaande methodes ouderwets te maken.

- Goed weten wat de toegevoegde waarde van de eigen onderneming is om alle troeven in handen te hebben. Zonder sterke differentiëring of toegevoegde waarde (UVP: ‘Unique Value Proposition’), moet u niet ten strijde trekken. Door de ander te bestrijden op een terrein of een markt die hij al lang beheerst, gooit men zijn eigen ruiten in.

Een markt aanvallen op het juiste moment en de juiste plaats

Om oorlog te voeren, maar ook om een markt te veroveren, moet men op het juiste moment en op de juiste plaats handelen: “Een concept dat vandaag wordt omarmd in de VS kan in België misschien pas over 5 jaar aanslaan, of zelfs helemaal nooit. Wij kennen allemaal voorbeelden van ondernemers die niet geslaagd zijn, terwijl zij toch het beste team of uitstekende concepten of een perfect inzicht in hun markt hadden. En dat gewoon omdat zij te laat of te vroeg op hun markt actief werden.”

Zo bekeken is ondernemen minder een kwestie van vechten, dan wel van zich aanpassen aan een bepaald ecosysteem om daar het beste uit te halen.

Jean-Christophe Conticello

Jean-Christophe Conticello is een 'serial entrepreneur' van New York tot Parijs via Londen en Brussel. Hij heeft enkele vernieuwende zaken opgericht, onder andere Wemanity Group, waar hij nu de leiding over heeft. Dit adviesbedrijf is de Europese leider inzake Agile en digitale transformatie van ondernemingen.