2016 werd gekenmerkt door enkele opvallende trends. We zagen de Pokémon Go-hype passeren en de mannequin challenge een hoogtepunt bereiken. Maar ook op ondernemersvlak was het een bewogen jaar. Op basis van onze meest gelezen artikels lijsten we op welke lessen u moet meenemen naar 2017!

U wilt uw loon als zelfstandige kennen

2016 was het jaar waarin u uw onderneming opstartte, een businessplan opstelde en de financiële middelen vond om van uw idee een product te maken. Maar 2016 was ook het jaar waarin u zich afvroeg hoeveel uw loon ging bedragen als zelfstandige.  Dat blijkt van veel factoren afhankelijk te zijn, maar toch slaagt Michel Piedfort van Freelancenetwork.be erin om enkele basisregels te geven die u een richtbedrag kunnen bieden en u op weg helpen naar een duurzaam financieel model.

U beseft dat tweedehands het stoffige imago ontgroeid is

In 2016 waren we getuige van de opkomst of verderzetting van verschillende hypes, zoals die van de foodtrucks en de pop-up stores, of die van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ecologische producten. Ook tweedehands kende een ware heropleving het afgelopen jaar. Volgens Fons Tooten van Vavato een logische tendens, want tweedehands kent verschillende winnaars. Ook voor ondernemers liggen er volgens hem in de sector veel voordelen en nog onbenutte opportuniteiten. 

U wilt optimaal managen

Ook voor managementskills was er  het afgelopen jaar veel aandacht. Niet alleen het belang van telewerken kwam aan bod, crisismanagement en het nut van adviesraden werden eveneens behandeld. Maar het meest opvallende advies kwam van Arnaud Raskin van Mobile School en Streetwize. Hij analyseerde welke skills straatkinderen gebruiken om vooruit te komen in het leven en geeft aan hoe die ook toepasbaar zijn in uw onderneming.

U wilt online aanwezig zijn

Het internet heeft de manier van zakendoen compleet veranderd, dat beseft ook u maar al te goed. Online aanwezig zijn is vandaag niet langer een luxe, maar een ware must voor uw onderneming. Er liggen namelijk verschillende mogelijkheden, niet enkel op het gebied van klantenwerving, maar gedurende het hele verkoopproces. Wacht dus niet langer om uw online aanwezigheid te optimaliseren! 

U wilt de digitale trein niet missen

Sommigen onder u wilden zelfs nog een stapje verder gaan en ‘digitaal’ laten doordringen in elk onderdeel van hun bedrijf. Digitale disruptie is namelijk reëel en zolang u dit niet onderkent, zit u niet in de driver’s seat! In 2016 werd het immers eens te meer duidelijk dat digitaal binnen dit en 5 jaar de norm zal zijn in de ondernemerswereld. Zorg dat u deze trein niet mist, door de adviezen van Jo Caudron van Duval Union Consulting op te volgen en uw businessplan aan te passen aan een steeds digitaler wordende wereld.