Aanpassen of sterven. Jean-Christophe Conticello heeft het concept getest. Deze selfmade man, een zoon van Italiaanse migranten, heeft ervaring opgedaan op Wall Street en is 'serial entrepreneur' geworden. Hij vindt opleiding goed, maar niet zaligmakend: er gaat niets boven ervaring op het terrein en aanpassingsvermogen.

Naar een radicale verandering van paradigma's

Door aan beide kanten van de oceaan te ondernemen, heeft Jean-Christophe Conticello zich laten inspireren door innoverende en disruptieve businessmodellen: “Naast GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) zijn ook NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) vernieuwend. Talrijke ondernemers zijn deze bedrijven veel dank verschuldigd: zij hebben bewezen dat men niet alleen met grote investeringen, maar vooral ook met goede ideeën de wereld kan veroveren en gevestigde modellen open kan breken. Dat kan een hele geruststelling zijn voor startende ondernemers die opkijken tegen multinationals.”

Transformeren en durven

Omgekeerd kunnen grote concerns ook iets leren van starters. Daartoe beveelt Jean-Christophe Conticello de Agile transformatie aan – en niet als optie: “’Aanpassen of sterven'. Deze verandering moet plaatsvinden op cultureel, organisatorisch en technologisch vlak". Naast de kunst om aan te passen, is ook moed vereist: "In de VS zegt men dat men z'n kans gaat wagen, terwijl men in Europa eerder een risico neemt. Amerikaanse ondernemers bevinden zich in een 'early stage': ze hebben niet geaarzeld om te investeren in start-ups, terwijl Europeanen hiervan mijlenver verwijderd waren. Maar ook op dat niveau is verandering merkbaar.”

Aanpassen, maar op welk moment?

Als we het over de crisis hebben, blijft Jean-Christophe Conticello positief: “In de voorbije 20 jaar heb ik veel crises gekend: in 2000 de financiële crisis, in 2001 was er 11 september, in 2008 Lehman Brothers, enz. Uiteindelijk is heel het leven – zowel van een ondernemer als van de mens – een afwisseling van grote en kleine crises. Sinds ik geboren ben, heeft iedereen het over crisis. Toch is dat nooit een obstakel geweest om mooie beroepen of ondernemingen neer te zetten. Het moment is van belang: niet te vroeg en niet te laat. Een zaak starten of omvormen, is zoals een kind maken: het is nooit echt het juiste moment, alleen de goede wil moet er zijn.”

De vereiste 'soft skills' bezitten

Bij de transformatie is het moment even belangrijk als de personen, te beginnen bij de ondernemer zelf. De 'serial entrepreneur' Jean-Christophe Conticello geeft ons zijn top 3 van onmisbare soft skills:

"1. veerkracht: het vermogen om de markt te testen, te mislukken, en snel op te staan om van richting te veranderen;

2. positieve energie

3. het vermogen om continu werk te leveren: zo behaalt u uw doelstellingen en maakt u het verschil. Dat is een concurrentievoordeel."

Medewerkers, de hoofdrolspelers bij transformatie

Een ander cruciaal punt waarop transformatie berust: human resources, vooral dan medewerkers. De onderneming heeft er baat bij deze zo autonoom mogelijk te maken: “Autonomie is een van de pijlers van tevredenheid bij het werk. Hierdoor verhogen de productiviteit, de toegevoegde waarde en de multidisciplinaire aanpak. Het gaat niet meer om 'monkey work' (werken om te werken, zonder nadenken en betrokkenheid), omdat initiatief nemen verplicht is. Hoe meer zelfontplooiing mogelijk is, hoe lager het absenteïsme en zelfs hoe minder burn-outs/bore-outs. De onderneming plukt hiervan op alle niveaus de vruchten: op het gebied van productiviteit, maar ook van imago. Met een dergelijke bedrijfscultuur wordt er gemakkelijker nieuw talent aangeworven, waardoor de onderneming competitiever is.”

Op basis van deze concepten heeft Jean-Christophe Conticello in zijn bedrijf, Wemanity, een eigen model ontwikkeld: IATM© (Integrated Agile Transformation Model). In Wemanity is de 'W' een omgekeerde 'M' voor 'management'.

Jean-Christophe Conticello

Jean-Christophe Conticello is een 'serial entrepreneur' van New York tot Parijs via Londen en Brussel. Hij heeft enkele vernieuwende zaken opgericht, onder andere Wemanity Group, waar hij nu de leiding over heeft. Dit adviesbedrijf is de Europese leider inzake Agile en digitale transformatie van ondernemingen.