Philip van Kelst, winnaar van de CSR Professional of the Year 2018-award, die op het historische domein van Kasteelhoeve Wange duurzame verblijven, coachingsessies en workshops aanbiedt voor particulieren en bedrijven, legt hieronder uit wat CSR of corporate social responsibility – maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Nederlands – voor hem betekent.

Waarden in de praktijk brengen

Philip Van Kelst: “Voor mijn vrouw en ik met de Kasteelhoeve begonnen, gaf ik al dertien jaar opleidingen en trainingen rond communicatie, samenwerking en duurzaam leiderschap binnen organisaties. Omdat ik de adviezen en theorie die ik anderen gaf zelf graag in de praktijk wou brengen, was ik op zoek naar een project waar dat kon, en waar ik ook iets kon doen rond ecologie – iets dat voor mij onlosmakelijk verbonden is met duurzaamheid en CSR. Dat project werd de Kasteelhoeve.”

Van Kelst en zijn vrouw, Klaartje Peeters, financierden de aankoop van het domein volledig zelf en verbouwden de hoeve tot een seminariecentrum met zestien kamers, dat grotendeels zelf in zijn behoeften voorziet, zowel voor verwarming, water als energie. Ook voor de productie van voedsel – van fruit en honing tot vlees en choco – staan ze grotendeels zelf in, of doen ze een beroep op lokale producenten.

Duurzaamheid en rendabiliteit: niet noodzakelijk tegengestelden

“Duurzaam ondernemen is voor mij vertrekken vanuit bepaalde waarden, en steeds weer de juiste keuzes maken, zonder je daarbij enkel op bepaalde vastgelegde doelen te fixeren. Het gaat erom verder te kijken dan datgene wat net voor ons ligt, en voor simpele oplossingen te kiezen, ook al liggen ze misschien niet altijd voor de hand. Doe je dat, dan zie je dat duurzaamheid en rendement absoluut niet tegenstrijdig zijn, integendeel zelfs.” 

Een voorbeeld? “Dagelijks heeft de hoeve warm water nodig voor ongeveer 30 mensen. Regenwater was voor mij daarom een logische keuze. Initeel was het een zware investering, die ons 20% extra kostte t.o.v. ‘klassieke’ watervoorzieningen, maar zeven jaar later is die meerkost volledig terugverdiend, en zijn de kosten die we nu uitsparen pure winst. De keuze voor regenwater was destijds dus misschien niet evident, maar eenmaal we dat pad ingeslagen waren, voelde het voor ons heel natuurlijk, logisch en ook rendabeler.”

“Ook voor het energiemanagement hebben we unieke, geïntegreerde systemen ontwikkeld. Die keuzes, en de besparingen die ze ons opleveren, laten ons ook toe om heel concurrentiële prijzen aan te bieden: duurzaamheid hoeft dus zeker niet tegengesteld te zijn aan winstgevendheid – integendeel zelfs.”

Ecologisch denken is ook economisch denken

Ook in de ontvangst en benadering van de gasten koos Van Kelst voor een innovatieve aanpak. “Als mensen bij ons op teambuilding of vakantie komen, is de essentie voor mij dat ze zich verbonden voelen en op hun gemak zijn, niet dat er voortdurend iemand klaarstaat om hen op hun wenken te bedienen. Mensen kunnen, mogen en moeten bij ons daarom veel zelf doen, van de kamers verdelen tot zichzelf bedienen en de tafels afruimen. Dat zorgt niet alleen voor een informele sfeer van spontaniteit, zorgzaamheid en openheid, maar laat ons ook toe om heel wat kosten uit te sparen op personeel: het is opnieuw een voorbeeld van hoe ecologisch denken, in de brede zin van het woord, ook economisch denken is.”

Je angst overwinnen, en voor eenvoud gaan

Als besluit wil Van Kelst graag nog het volgende meegeven: “CSR komt voor mij heel vaak neer op eenvoud: kiezen voor simpele oplossingen. Overal in de samenleving voelen mensen dat het niet gewoon zinvol en waardevol is, maar ook nodig, ook al is misschien nog niet iedereen er klaar voor. Je bespaart er niet alleen zelf mee, maar creëert ook een meerwaarde voor anderen: er zijn dus alleen maar voordelen. De grootste uitdaging is het overwinnen van de angst voor het onbekende en de impact op korte termijn. Eenmaal je daar voorbij bent, is het pure winst.”

Philip Van Kelst

Philip Van Kelst geeft met Van Kelst & Co al twintig jaar coachingsessies en trainingen rond communicatie, samenwerking en duurzaam leiderschap. Zeven jaar geleden opende hij samen met zijn vrouw en partner Klaartje Peeters Kasteelhoeve Wange, een seminariecentrum waar hij duurzame verblijven, workshops en sessies aanbiedt voor zowel particulieren als bedrijven.