Ondernemen is ook nadenken over uw merk. Frank Bekkers, CEO van Mobile Vikings, richtte verschillende bedrijven op in diverse sectoren en vertelt ons meer over de pijlers van zijn huidige bedrijf: Mobile Vikings, een mobile virtual network operator (MVNO) in België en Polen.

Durf uw model aanpassen

“Tijdens de eerste twee jaar dat we met Mobile Vikings bezig waren, zochten we het juiste business model. Oorspronkelijk was het idee om een softwareplatform te verkopen, maar de verkoop van de software verliep te traag en was onvoldoende succesvol, waardoor we besloten hebben een andere weg in te slaan. In plaats van softwareleverancier zijn we een MVNO geworden, wat een partij is die een netwerk huurt van een operator.”

“Met deze nieuwe wending konden we bovendien reageren op twee opportuniteiten die de markt toen bood: enerzijds kwam mobiel internet op en waren de andere operatoren daar niet helemaal klaar voor en anderzijds was hun klantenservice toen niet optimaal. Wij hebben daar dus op ingespeeld en de sterke groei van mobiel internet die wij verwacht hadden, heeft zich voltrokken en daarnaast ontwikkelden we een quasi optimale klantenservice. Op deze manier hebben we ons zeer snel kunnen differentiëren en grote spelers het nakijken gegeven. Meer zelfs, zij moesten ons volgen.”

Kies een duidelijk DNA voor uw branding

“We hebben ons gelanceerd in de beginfase van sociale media, toen Facebook en Twitter nog heel erg nieuw waren. Het zijn kanalen die we zeer goed konden gebruiken en wij zijn gestart met Twitter: op een bepaald moment was de helft van de mensen die in België op Twitter zaten ook lid van Mobile Vikings.”

“We hebben nooit ingezet op publiciteit, maar wel op branding via onze community (sociale media, nvdr.) en onze visie. We hebben namelijk steeds geïnnoveerd op technologisch vlak en pasten ook een andere manier van klantenwerving toe: het “member get member”-systeem, waarbij onze leden – bij Mobile Vikings spreken we niet over klanten – een voordeel krijgen wanneer zij nieuwe vikings aanbrengen. Deze accenten hebben ervoor gezorgd dat we een duidelijke DNA hadden.”

“Dankzij het creëren van enkele activiteiten, zoals VikingLab, brengen we nog steeds onze leden in kaart en bekijken we samen met hen hoe wij de telecomwereld kunnen benaderen. Onze “klanten” zijn zo ambassadeurs geworden die ons ideeën aanreiken die wij trachten te ontwikkelen.”

Voorzie voldoende financiering

Als u deze groeiversnelling niet maakt, dan zullen concurrenten een stuk van uw markt innemen.

“De telecomsector is geen voor de hand liggende sector om zich in te lanceren. We hadden besloten om ons bedrijf via een organisch groeiend model (geleidelijke en individuele ontwikkeling binnen bestaande structuren, nvdr.) geduldig op te bouwen. Het is belangrijk om mensen of investeerders te vinden die u helpen om een bepaalde periode te overbruggen. Als CEO ben ik altijd met twee zaken bezig geweest: enerzijds tracht ik ervoor te zorgen dat de visie van het bedrijf ook effectief wordt uitgewerkt en anderzijds wil ik mijn onderneming voldoende financiële ruimte geven om het te laten groeien.”

“Het belang hiervan wil ik graag onderstrepen. Ondernemers die in een snelgroeiende business zitten, moeten zich niet alleen op de visie maar ook op de financiering focussen. Ik vind dat we daar in Europa te weinig met bezig zijn en dat we te veel hopen dat organische groei ons voldoende winst zal opleveren om de snelheid te nemen die voor de onderneming noodzakelijk is. Voor technologische, snelgroeiende bedrijven is dat echter niet mogelijk, zij zullen naar funding moeten zoeken. Want als u deze groeiversnelling niet maakt, dan zullen concurrenten een stuk van uw markt innemen.”

Frank Bekkers

Frank Bekkers

Frank Bekkers heeft verschillende bedrijven opgestart in diverse sectoren. Sinds 2008 is hij CEO van CityLife.