Ondernemerschap wordt meestal gelinkt aan start-ups en niet aan overnames. Dat terwijl deze laatste heel wat opportuniteiten biedt aan diverse ondernemers. Nicolas Pirotte, manager van Sowaccess en lid van Transeo, deelt zijn visie op bedrijfsovernames.

Het belang van bedrijfsovernames

Volgens statistieken van de Europese Commissie verliest Europa ongeveer 150.000 bedrijven – samen goed voor om en bij 600.000 jobs – per jaar en dit louter te wijten aan ondoeltreffende overdrachten van ondernemingen. De Europese Commissie schatte ook dat elk jaar ongeveer 450.000 kmo’s te maken krijgen met een ondernemingsoverdracht en dat dit een weerslag heeft op 2 miljoen jobs (Bron: EU4BT ). “Als we weten dat er vandaag meer dan 80.000 kmo’s in Vlaanderen in handen zijn van een ondernemer die 55-plusser is en in de periode 2010-2030 de pensioenleeftijd bereiken dan zullen velen van hen op een bepaald moment een bedrijfsoverdracht overwegen en moeten we dat stimuleren”, aldus Pirotte.

“Een bedrijfsovername is eigenlijk het overleven van een bedrijf garanderen, zodat de jobs behouden blijven”, zegt Pirotte. “Stel dat een ander Belgisch bedrijf, dat niet alleen hier maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland een markt heeft, zijn activiteiten stop zet, dan kan deze vrijgekomen marktplaats opnieuw worden ingenomen door een Belgisch óf buitenlands bedrijf. In het laatste geval riskeren we opportuniteiten voor de Belgische economie mis te lopen en daarom hebben we er alle belang bij om een bedrijfsovername zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Waarom overnemen?

“Een ondernemer wordt nog steeds gezien als iemand die van niets vertrekt om te creëren, terwijl ook een overnemer een nieuwe wind door een bedrijf kan blazen”, licht Pirotte toe.

““Het is financieel misschien wel een grotere uitdaging om over te nemen in plaats van op te starten, maar u kan hiervoor terecht bij verschillende fondsen via Participatiemaatschappij Vlaanderen, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Impulse Brussel, SRIB, SOWALFIN, SRIW waardoor de stap kleiner wordt”, geeft de manager mee.

“U mag niet vergeten dat het minder riskant is om een bedrijf over te nemen in plaats van er één op te starten”, aldus Pirotte. “Want bij een overname neemt u de teugels over van een ondernemersavontuur dat zijn kinderziektes al heeft gekend en zijn sporen heeft verdiend, dat meerdere jaren bestaat, met (vaste) leveranciers en vooral met producten en/of diensten die al een markt hebben. Dankzij deze trackrecords is het veel gemakkelijker om die eerste jaren van uw ondernemerschap te overleven, om misschien zelfs al aan export te denken en om uw positie te versterken. Vanuit macro-economisch standpunt, wil dit ook zeggen dat we de economie minder fragiel maken.” 

Bedrijfsovernames aanmoedigen

“Een laatste aandachtspunt dat ik nog wil meegeven aan ondernemers is: denk op tijd aan uw bedrijfsoverdracht en laat u hierbij omringen door professionals. Dat kan bijvoorbeeld via matchingplatformen zoals Sowaccess of overnamemarkt.be, waar koper en verkoper elkaar kunnen vinden. Transeo, de overkoepelende Europese organisatie voor kmo-overdrachten, creëerde bovendien minimumstandaarden voor het verbeteren van dergelijke platformen zodat huidige en toekomstige ondernemers toegang hebben tot kwalitatief hoogstaande diensten.”

nicolas pirotte

Nicolas Pirotte

Als manager van Sowaccess, filiaal van Groep Sowalfin dat werd opgericht om de overdracht van kmo's en microbedrijven in Wallonië te ondersteunen, is Nicolas Pirotte een bevoorrecht observator van de dynamiek van overnames, zowel bij overdragers als bij overnemers.