Als aanvulling op het eerder behandelde thema 'Liever overnemen dan oprichten?' hebben we het hier kort over de belangrijkste actoren bij een overname en over de middelen waarover zij beschikken. Zelden gaat het om schoolvoorbeelden, want de realiteit op het terrein is bijzonder genuanceerd en elke situatie is uniek. Hier vindt u de elementen waar u zeker op moet letten.

Identificeer een kandidaat-overnemer

Als het vaststaat dat de te verkopen onderneming aantrekkelijk is, moet  een potentiële overnemer gezocht worden. Er bestaat geen typeprofiel van de overnemer, maar er kan wel een ideaal profiel worden opgesteld: het is iemand die goed is voorbereid en de juiste vragen stelt, zowel op privé- als op professioneel vlak. Het geniet overigens de voorkeur om te praten over “kandidaat-overnemers”, want niet iedereen kan zomaar een overnemer worden. Om die reden mag u niet aarzelen om u te laten begeleiden. Deze begeleiding wordt van overheidswege georganiseerd door Agentschap Ondernemen in samenwerking met Vlaams ondernemersnetwerk Voka.

Doorgeven van de fakkel in verschillende stappen

De overname van een onderneming is een ingewikkeld proces waarbij veel komt kijken en dat verschillende maanden tot soms zelfs enkele jaren kan duren. De eerste stap in dit proces is een oriënteringsfase bij de eigenaar van het over te nemen bedrijf, wettelijk de cedent genoemd. Er bestaan verschillende online tools die u hierbij kunnen helpen, zoals de Overnamescan. Opdat u niets over het hoofd zou zien, lijst de infobrochure “Overname Kompas” van Agentschap Ondernemen de vragen op die u zichzelf aan het begin van het overnameproces zeker moet stellen.

Het terrein voorbereiden

Om de overdracht voor te bereiden, laat u zich best omkaderen door specialisten. Dit kan gaan van bankiers en boekhouders, over juristen en bemiddelaars, tot zelfs personal coaches, die zelf geen “kennisleveranciers” zijn, maar u op persoonlijk vlak wel ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben elk hun eigen expertisegebied en kunnen het overnameproces voor u op verschillende vlakken verlichten. Let wel, zeker zonder overheidssteun kan advies een prijzige zaak worden. Omdat elke overname anders is, denkt u beter eerst goed na over uw specifieke noden, voor u zich wendt tot externe adviseurs.

Een tegenpartij vinden

Eenmaal het terrein verkend, kan de fase van het zoeken naar een tegenpartij beginnen. De meeste banken en grote boekhoudkantoren hebben een afdeling die zich bezighoudt met overnames. Zij zijn zeer goed gepositioneerd om u bij te staan bij grote overnames. Voor overnames van kleinere ondernemingen kunt u terecht op gespecialiseerde sites als www.overnamemarkt.be, www.overnameweb.be en www.bedrijventekoop.be. Zodra er een tegenpartij is gevonden, kan de onderhandelingsfase worden aangevat.

Ken uzelf de nodige middelen toe

In de loop van al die verschillende fases is het mogelijk u financieel te laten ondersteunen. De Vlaamse overheid subsidieert 50% van de totale kost van zowel advies als coaching. Voor de financiering van de eigenlijke overname van het bedrijf bestaan er “klassieke” publieke en privévoorzieningen: subsidies, garanties en achtergestelde leningen, investeringsmaatschappijen … en ook banken natuurlijk. Het zijn allemaal essentiële actoren en waardevolle instrumenten in het kader van een bedrijfsovername.